За кого e прeдназначeно

Продължаващото обучение е предназначено за всички, които желаят да развият своите професионални и личностни способности.

  • Настоящите студенти на МВБУ и всички учащи се, които желаят да придобият допълнителни или нови знания и квалификации, могат да се възползват от различните курсове и летни училища. Обучението в тях се извършва успоредно с придобиването на бакалавърска или магистърска степен.
  • За специалистите с висше образование, които искат да осъвременят своите натрупани знания и квалификации, предлагаме краткосрочни и дългосрочни курсове и отворени програми.
  • За професионалистите и ръководителите, които желаят да усвоят нови бизнес техники и да намират решения за комплексни бизнес проекти чрез овладяване на нови умения и придобиване на компетенции, разработваме индивидуални вътрешнофирмени обучения.

 

Гъвкавият подход за продължаващо обучение на Международното висше бизнес училище го прави достъпно за всеки.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение