Отворeни програми

Отворените програми са ориентирани към професионалисти и мениджъри, които имат ясната идея и знаят какво е необходимо да направят, но все още не са го направили. Тези програми позволяват

  • идентифициране на скрити пропуски в познанията,
  • придобиване на нови компетенции и
  • намиране на баланса, необходим за успешното изпълнение на стратегически идеи.

МВБУ предлага творчески, гъвкави и иновативни програми, които ще Ви помогнат да развиете Вашата кариера.

Отворените програми комбинират различни обучителни подходи: интензивни обучения с вашите тютори, индивидуална работа, самостоятелни и групови практически задания.

 

Обучението се провежда в периода май-юни 2016 г. и е с продължителност 150 ч. в областите:

  • Данъчно облагане и управление
  • Логистика
  • Управление на сигурността
  • Управление на туризма

Успешно завършилите програмата получават Удостоверение за професионална квалификация на МВБУ.

За да се запознаете с вашата програма, моля посетете електронния ни каталог и направете своята регистрация.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение