ДОБРЕ ДОШЛИ В МВБУ

С изключително удоволствие Ви приветствам с добре дошли в Международното висше бизнес училище!

 

Аз вярвам, че изборът Ви да учите в Международното висше бизнес училище е правилен относно Вашата кариера и професионално израстване.

В съвременния, постоянно променящ се и силно конкуриращ се свят, качественото образование повече от всякога е ключ към личен и професионален успех.

Аз и целият професионален екип на Училището вярваме, че добре мотивираният студент и отличната академична общност са двете най-важни условия за придобиване на успешен образователен опит. В Международното висше бизнес училище очакваме тези студенти, които ясно демонстрират академични възможности и силно желание за обучение. Тук работят преподаватели и персонал, чиято подготовка, квалификация и международен опит са посветени изключително на успеха на студентите.

Сътрудничеството в международните програми със съвременни университети като Копенхаген бизнес скуул (Кралство Дания) и Бреда Юнивърсити (Холандия) дава добра възможност за придобиване на ефективно висше образование – модерно ориентирано към потребностите на динамично развиващия се съвременен свят.

Като студенти в програмите на Международното висше бизнес училище, Вие ставате част от взаимно подпомагаща се, интересна и стимулираща среда, създадена, за да гарантира академичния успех и да насърчава и благоприятства личната Ви мотивация за постигане на добри резултати в обучението.

Веднъж прекрачили прага на Международното висше бизнес училище, Вие ставате част от нашето академично семейство, в което Вие, студентите, заемате изключително важно място.

Ние – управлението, преподавателите и администрацията – сме решени да Ви предоставим възможността за Вашето качествено, личностно и професионално израстване и готовност да посрещнете предизвикателствата на утрешния ден!

Лена Гайдарска

Лена Гайдарска,

Президент

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение