РЕКТОРСКО ОБРЪЩЕНИЕ

Добре дошли в Международното висше бизнес училище!

Международното висше бизнес училище е академична институция, фокусирана върху потребностите на времето и нацията ни. Общността ни надхвърля рамките на Училището и страната и включва академични партньори от различни континенти.

Обликът на големите предизвикателства на нашето време се определя от сложността и динамиката на икономическите и стопанските проблеми. Предизвикателствата пред развитието на нацията не могат да бъдат посрещнати успешно без нови изисквания към компетенциите на възпитаниците на висшите учебни заведения.

МВБУ се гордее с успешните си интердисциплинарни и съвместни международни програми, с които предоставя уникални възможности за образование и развитие. Така ние изпълняваме своята мисия – създаване на иновации и развитие на икономиката и бизнеса чрез подготовка на лидери, готови да посрещнат предизвикателствата на съвремието и на бъдещето. Това определя и мотивира нашата непоколебима ориентация към перфектност, изключително качествено обучение, иновативен дух, култура на сътрудничество, работа в екипи и осигуряване достъпност на образованието за всеки, който притежава талант и амбиция да използва възможностите на нашите програми.

Руслан Пенчев

проф. д-р Руслан Пенчев

Ректор

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение