МИСИЯ И ВИЗИЯ

Нашата мисия

Международно висше бизнес училище работи с мисията да променя живота, икономиката и обществото чрез бизнес образование и културни изследвания. Ние следваме три еднакво важни и интегрирани елемента – обучение и преподаване, изследване, ангажираност към обществото.

Обучение и преподаване. Стремим се да осигурим мотивация за учене през целия живот на всички наши студенти и възпитаници, за да могат те да разгърнат ефективно и отговорно лидерския си потенциал в различните бизнес организации и общности.

Научни изследвания. Ангажираме се да осъществим значими проучвания и изследвания, за да отговорим на основните актуални проблеми и въпроси пред бизнеса, управлението и практиката – както на национално, така и на международно ниво.

Ангажимент към обществото. Стараем се да допринесем чрез трансфер на знания, придобити компетенции, иновации и човешки потенциал за успешното икономическо развитие и устойчивата глобална интеграция на страната.

Изпълняваме нашата мисия като отговорно изграждаме и поддържаме общност от отлични студенти, преподаватели и персонал, които работят в подкрепяща и мотивираща екипна среда.

 

Нашата визия

В нашата визия държим на пет незаменими ценности, които ни правят отговорни, ангажирани, иновативни и динамични винаги.

Хората. Нашият академичен и административен персонал с отговорност и ангажираност предоставя цялостно, отзивчиво и поддържащо обслужване на студентите.

Актуалност. Стремим се да бъдем адекватни на динамично изменящата се регионална, национална и международна икономическа среда чрез съвременни методи и технологии на преподаване и значимост на научните изследвания.

Иновации. Работим за това да бъдем най-иновативното, съвременно и значимо международно бизнес училище в България и Източна Европа.

Качество. Последователни сме в търсенето на съвършенство във всички области. Динамично взаимодействаме с бизнеса, за да определим конкретните компетенции, залегнали в основата на предлаганото обучение.

Общество. Стараем се да бъдем социално отговорно учебно заведение с напредничаво мислене и ангажимент на равнопоставеност.

 

Международно висше бизнес училище работи, следвайки ясна стратегия за развитие до 2020 г., базирана на нашата мисия и силата ни в спецификата на бизнес ориентираните специалности.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение