ИСТОРИЯ

Международно висше бизнес училище е основано през 1991 г. като Българо-датски колеж по търговия, експорт и маркетинг – първия частен колеж с чуждестранно участие в България.

От 25.07.2002 г. с решение на XXXIX Народно събрание на Република България колежът е преобразуван в специализирано висше училище – Международно висше бизнес училище с акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за обучение на степен „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“.

През следващите 20 години имахме динамично и възходящо развитие, за да можем да твърдим, че сме независимо и политическо необвързано частно висше училище.

Градим Училището с иновативен и предприемачески дух в тясно сътрудничество със света на бизнеса. Насърчаваме амбициите, мотивацията и предприемаческата нагласа и възможностите на нашите студенти за успешната им професионална кариера или стартирането на собствен бизнес по време на обучението при нас.

С всички, които имат цел и са готови да работят упорито, заедно се подготвяме за предизвикателствата на живота и проучваме възможностите, които се откриват пред нас.

В Международно висше бизнес училище сега се обучават близо 6000 студенти.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение