МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

30 години МВБУ

МВБУ обявява прием през м. януари и февруари 2023 г. за следните магистърски програми:

 

 

 

 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение