ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "ВИТОШКО ЛАЛЕ"

Туристическо дружество "Витошко лале"

 

Дейността на Туристическо дружество „Витошко лале” е насочена към развитие, популяризиране и масовизиране на туризма и свързаните с него спортове в страната и чужбина. Целта на дружеството е да създава трайни навици за общуване с природата и да възпитава природосъобразен начин живот.

Уважаеми, вече имаме потвърдена програма за дейността на дружеството до края 
на календарната година. Избирайте и се записвайте. С пожелание за много приятни съвместни маршрути!

 Можете да следите актуалните събития и дейност на Туристическото дружество във Facebook.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение