ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Дистанционното обучение е съвременна образователна технология, при която учебният процес преминава гъвкаво - без задължително и непрекъснато присъствие в аудиторни лекционни занятия. Това е обучение, при което учащите се намират на различно място от това на преподавателя, като осъществяват връзка помежду си чрез компютър или други средства за комуникация. Тази форма позволява гъвкаво разпределение на времето чрез висока степен на независимост от преподавателя. Дистанционното обучение дава уникалната възможност за придобиване на висококачествено образование, без посещаване на учебното заведение. Основните му предимства са, възможността да се учи от всяка точка на света, в удобно за всички време, в комфорта и уюта на собствения си дом.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение