Елeктронни услуги

Самостоятелно изготвяне на писмени работи и принтиране

Всеки читател може да изготви на компютър самостоятелно писмен документ, който да бъде принтиран на инсталирания за тази цел лазерен принтер. Допустимият обем принтирани страници за месец е 15 листа. Не се разрешава принтиране на материали директно от сайтове в Интернет. Копиране на библиотечните материали в библиотеката не се извършва.

Ползване на Интернет

Всеки читател на Библиотеката има право на безплатно ползване на Интернет срещу предоставена студентска книжка. Компютрите са на разположение на читателите всеки делничен ден в зависимост от работното време на библиотеката. Времето за ползване на Интернет от един читател е 60 мин.

Ползването на Интернет е само за образователни и научни цели.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение