Работно врeмe

Работно време на библиотеката:

София, ЦДО на МВБУ

Понеделник, вторник, четвъртък и петък

  • от 08:30 до 17:30

Обедна почивка: от 13:00 до 14:00

 

Ботевград, сградата на МВБУ

Сряда

  • от 08:30 до 17:00

Обедна почивка: от 12:30 до 13:00

 

В събота и неделя библиотеката не работи.

Контакт:

Анелия Монева - Директор библиотека

Телефон Ботевград: +359 723 688 26

Телефон София: +359 2 907 82 18

E-mail: amoneva@ibsedu.bg

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение