АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ТАКСИ

Международното висше бизнес училище предоставя следните онлайн административни услуги на своите студенти и кандидат-студенти:

 

  1. Кандидат-студенти  http://online.ibsedu.bg

- Онлайн подаване на документи за кандидатстване

- Проверка на резултати от кандидатстудентска кампания 

  1. Студенти http://students.ibsedu.bg/

Онлайн подаване на заявления за:

- Прекъсване

- Смяна на специалност

- Смяна на форма на обучение

- Възстановяване на студентски права

- Достъп до курсове в платформата за обучение

- Издаване на удостоверение

- Издаване на академична справка

- Издаване на уверение

- Молба за явяване на ДИ

- Достъп до електронното досие на студента

Административни такси
Конкурсен кандидат-студентски изпит - бакалавърски програми 30 лв.
Конкурсен кандидат-студентски изпит - магистърски програми 30 лв.
Защита на докторска дисертация
- български граждани 1200 лв.
- чужди граждани 1200 €
Приравнителен курс - дистанционно обучение 80 лв.
Индивидуален план на обучение
- за допълнителен курс - дистанционно обучение 275 лв.
- за допълнителен курс - задочно и редовно обучение 275 лв.
Индивидуален протокол за ликвидационна сесия 25лв.
Разрешаване на достъп до курс за студентите с удължен срок на обучение от дистанционна форма на обучение 60 лв.
Трето явяване на държавен изпит 55 лв.
Дубликат на диплома 50 лв.
Дипломиране 50 лв.
   
   
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение