ТАКСИ

Семестриални такси:

 

Зимен семестър

 

Еднократно плащане - при записването за студент – 1100 лв.

 

Плащане на вноски:

- Първа вноска – при записването за студент – 600 лв.

- Втора вноска – краен срок за заплащане до 1 декември – 600 лв.

 

Летен семестър

 

Еднократно плащане - краен срок за заплащане до 31 януари – 1100 лв.

 

Плащане на вноски:

- Първа вноска – краен срок за заплащане до 31 януари – 600 лв.

- Втора вноска – краен срок за заплащане до 1 април – 600 лв. 

За новоприетите студенти в първи курс на обучение в образователно квалификационна степен Бакалавър на английски език:

 - за български граждани - 1200 лв.

 - за граждани на ЕС - 1200 евро

 - за граждани на страни извън ЕС - 2000 евро

 

Административни такси:

Такса за кандидатстване/ конкурсен кандидатстудентски изпит - 30 лв.

 

Начини за плащане:

  • С банкова карта чрез Пос терминал - в МВБУ при подаване на документи
  • По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ
  • Чрез ePay 

 

Банкова сметка на Международно висше бизнес училище

РАЙФАЙЗЕНБАНК Офис Ботевград

IBAN: BG78RZBB91551089856718

SWIFT BIC: RZBBBGSF

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение