Такси

Такса за кандидатстване - 30 лв.

Семестриална такса - 1100 лв. или 570 евро

 

Начини за плащане:

  • С банкова карта чрез Пос терминал - в МВБУ при подаване на документи
  • По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ
  • Чрез ePay 

 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение