ТАКСИ

 

Такси за новоприети студенти за учебната 2023/2024 г.

 

Зимен семестър 

 

Еднократно плащане - при записване на семестъра – 1620 лв.

 

Плащане на вноски:

- Първа вноска – при записване на семестъра – 860 лв.

- Втора вноска – краен срок за заплащане до 1 декември – 860 лв.

 

Летен семестър

 

Еднократно плащане - краен срок за заплащане до 31 януари – 1620 лв.

 

Плащане на вноски:

- Първа вноска – краен срок за заплащане до 31 януари – 860 лв.

- Втора вноска – краен срок за заплащане до 1 април – 860 лв.

 

Административни такси:

Такса за кандидатстване/ конкурсен кандидатстудентски изпит - 50 лв.

 

Начини за плащане:

  • С банкова карта чрез Пос терминал - в МВБУ при подаване на документи
  • По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ
  • Чрез ePay 

 

Банкова сметка на Международно висше бизнес училище

РАЙФАЙЗЕНБАНК Офис Ботевград

IBAN: BG78RZBB91551089856718

SWIFT BIC: RZBBBGSF

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение