Бизнeсадминистрация

Планирате да оглавите семейния бизнес, да ръководите мултинационална компания или да реализирате собствена иновативна идея?

Настройте се да мислите по различен начин, бъдете дързки, развийте своите ръководни умения и използвайте силата на бизнеса, за да създадете един по-добър свят.

Бизнесадминистрацията е туптящото сърце на всяка фирма. Тя е добре смазания механизъм, без който не би могла да съществува нито една успешна бизнес структура. И ако все още си представяте притеснена секретарка с чаша кафе – време е да смените гледната точка. Можем да определим Бизнесадминистрацията като модерна и многолика дисциплина, която поставя фундамента на правилното разбиране на всички бизнес модели, фокусирана към създаването и развитието на успешна вътрешна среда в организацията. Тя включва познания за управление на хора, ресурси и процеси, по най-ефективния начин, с цел постигането на конкретни бизнес цели.

  Защо да изберете нашата програма по Бизнесадминистрация?

Програмата предоставя цялостно въведение в света на бизнеса: представя икономическата и финансова рамка, в която бизнесът функционира, както и успешни бизнес модели на регионално и международно ниво.

Програмата е вдъхновена от нуждата за създаване на пряка връзка между образованието и бизнеса, осигурява академични знания и практически умения, които ще Ви позволят да започнете своята успешна бизнес кариера. Учебната програма е  детайлно структурирана така, че да обхване редица области от управлението на бизнеса – счетоводство, финанси, икономика, маркетинг и мениджмънт. Ще научите как бизнесът функционира, както и регионалните и международните икономически условия, засягащи важни бизнес решения. Ще се научите да изграждате успешна бизнес стратегия със силен акцент върху етиката.

Ще се обучавате в малки групи, които позволяват персонална подкрепа през цялото време на обучението и кариерна ориентация.

  Придобивани компетенции

Още в началото на тази програма ще бъдете насърчавани да мислите като ръководители.

По време на обучението си ще развиете своите способности за критично и аналитично мислене, ще се научите как да поемате отговорностите на ръководител, да управлявате успешно времето си, да решавате проблеми и вземате решения в силно конкурентна среда, да комуникирате ефективно и да вдъхновявате другите.

Ще се научите как да разбирате цялостната структура на бизнес организациите и тяхното развитие в регионален и международен аспект. Ще научите основните бизнес теории и концепции, ще овладеете умения за анализ на данни, финансов анализ и управление на проекти, стратегически проучвания и управление на кризи.

  Кариерно развитие

Над 80% от нашите студенти започват работа незабавно, като избират кариера в международни компании, правителствени агенции, неправителствени организации и консултантски фирми.

Тази специалност Ви дава възможност да изберете от огромното разнообразие на мениджърски роли: оперативен мениджър, регионален мениджър, мениджър проекти, мениджър човешки ресурси.

  Форма на обучение

Редовна 

Задочна  

Дистанционна

 Език на преподаване

Български

Английски

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 250

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi


Кандидатствайте лесно онлайн! 
http://online.ibsedu.bg/

Базови

Микроикономика

Основи на управлението

Математика

Основи на правото

Английски език 1

Макроикономика

Бизнес комуникации

Информатика

Маркетинг

Управление на човешките ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Психология

Стопанска история

Английски език 2

 

Специални

Търговско право

Публични финанси

Управление на проекти

Моделиране и анализ на решения

Управленско счетоводство

Международен бизнес

Стратегическо управление

Институции и политики на Европейския съюз

Данъци и данъчна администрация

Логистика

Право на интелектуалната собственост

 

Избираеми

1 от 2

Философия

Социология

2 от 4

Организационно поведение

Връзки с обществеността

Международни отношения

Международни икономически отношения

 

Специализация Предпримачество и бизнес

     1. Управление на иновациите

     2. Управление на бизнес услугите

     3. Управление на операциите

     4. Въведение в предприемачеството

 

Специализация E-бизнес

     1. Управление на иновациите

     2. Управление на бизнес услугите

     3. Информационни технологии в бизнеса

     4. Въведение в е-бизнеса

 

Държавен изпит

Начин на кандидатстване:

  • Завършили преди 2008 година -  мотивационно есе
  • Завършили 2008 и след 2008 година - по документи (чрез оценки от матури)
  • Кандидатстване по документи след завършено висше образование (диплома за висше образование)

Прием

 

Условия за кандидатстване

 

 

Такси
Такси за кандидатстване
ТООП (Тест за общообразователна подготовка) 30 лв.
Матура 30 лв.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.
Семестриални такси за учебната 2019/2020 г.:
Бакалавърски програми на български език (редовна и задочна форма на обучение) 840  лв.
Бакалавърски програми на български език (дистанционна форма на обучение) 900 лв.
Бакалавърска програма на английски език
- за български граждани 1150 лв.
- за граждани на ЕС 1150 €
- за граждани на страни извън ЕС 2000 €
Намаления на семестриалните такси в бакалавърските програми се допуска в следните случаи:
Инвалиди със степен на инвалидност от 75% и кръгли сираци /до 22 години за редовна форма на обучение/ - с 50 % намаление.
Семейни намаления - за учебната такса на втория и всеки следващ член на едно семейство (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) - с 50 % намаление.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение