Бизнeсадминистрация

Планирате да оглавите семейния бизнес, да ръководите мултинационална компания или да реализирате собствена иновативна идея?

Настройте се да мислите по различен начин, бъдете дързки, развийте своите ръководни умения и използвайте силата на бизнеса, за да създадете един по-добър свят.

Бизнесадминистрацията е туптящото сърце на всяка фирма. Тя е добре смазания механизъм, без който не би могла да съществува нито една успешна бизнес структура. И ако все още си представяте притеснена секретарка с чаша кафе – време е да смените гледната точка. Можем да определим Бизнесадминистрацията като модерна и многолика дисциплина, която поставя фундамента на правилното разбиране на всички бизнес модели, фокусирана към създаването и развитието на успешна вътрешна среда в организацията. Тя включва познания за управление на хора, ресурси и процеси, по най-ефективния начин, с цел постигането на конкретни бизнес цели.

  Защо да изберете нашата програма по Бизнесадминистрация?

Програмата предоставя цялостно въведение в света на бизнеса: представя икономическата и финансова рамка, в която бизнесът функционира, както и успешни бизнес модели на регионално и международно ниво.

Програмата е вдъхновена от нуждата за създаване на пряка връзка между образованието и бизнеса, осигурява академични знания и практически умения, които ще Ви позволят да започнете своята успешна бизнес кариера. Учебната програма е  детайлно структурирана така, че да обхване редица области от управлението на бизнеса – счетоводство, финанси, икономика, маркетинг и мениджмънт. Ще научите как бизнесът функционира, както и регионалните и международните икономически условия, засягащи важни бизнес решения. Ще се научите да изграждате успешна бизнес стратегия със силен акцент върху етиката.

Ще се обучавате в малки групи, които позволяват персонална подкрепа през цялото време на обучението и кариерна ориентация.

  Придобивани компетенции

Още в началото на тази програма ще бъдете насърчавани да мислите като ръководители.

По време на обучението си ще развиете своите способности за критично и аналитично мислене, ще се научите как да поемате отговорностите на ръководител, да управлявате успешно времето си, да решавате проблеми и вземате решения в силно конкурентна среда, да комуникирате ефективно и да вдъхновявате другите.

Ще се научите как да разбирате цялостната структура на бизнес организациите и тяхното развитие в регионален и международен аспект. Ще научите основните бизнес теории и концепции, ще овладеете умения за анализ на данни, финансов анализ и управление на проекти, стратегически проучвания и управление на кризи.

  Кариерно развитие

Над 80% от нашите студенти започват работа незабавно, като избират кариера в международни компании, правителствени агенции, неправителствени организации и консултантски фирми.

Тази специалност Ви дава възможност да изберете от огромното разнообразие на мениджърски роли: оперативен мениджър, регионален мениджър, мениджър проекти, мениджър човешки ресурси.

  Форма на обучение

Редовна 

Задочна  

Дистанционна

 Език на преподаване

Български

Английски

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 250

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi


Кандидатствайте лесно онлайн! 
http://online.ibsedu.bg/

Базови

Микроикономика

Основи на управлението

Математика

Основи на правото

Английски език 1

Макроикономика

Бизнес комуникации

Информатика

Маркетинг

Управление на човешките ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Психология

Стопанска история

Английски език 2

 

Специални

Търговско право

Публични финанси

Управление на проекти

Моделиране и анализ на решения

Управленско счетоводство

Международен бизнес

Стратегическо управление

Институции и политики на Европейския съюз

Данъци и данъчна администрация

Логистика

Право на интелектуалната собственост

 

Избираеми

1 от 2

Философия

Социология

2 от 4

Организационно поведение

Връзки с обществеността

Международни отношения

Международни икономически отношения

 

Специализация Предпримачество и бизнес

     1. Управление на иновациите

     2. Управление на бизнес услугите

     3. Управление на операциите

     4. Въведение в предприемачеството

 

Специализация E-бизнес

     1. Управление на иновациите

     2. Управление на бизнес услугите

     3. Информационни технологии в бизнеса

     4. Въведение в е-бизнеса

 

Държавен изпит

Такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Начини за плащане:

На място - с банкова карта чрез Пос терминал

По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

Чрез ePay 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение