Бизнeсадминистрация и дигиталeн мeниджмънт

 

Учебният план на програмата включва теоретична и практическа подготовка в областта на икономиката, цифровите технологии, социологическите, правни и организационни науки, за да разберете как дигиталната среда променя бизнес структурите.
Отличително качество за тази програма е, че съчетава традиционните управленски науки със стратегиите и технологиите за управление на цифрови трансформации и иновационни бизнес решения.
Ще научите как да събирате и анализирате данни, ще разберете спецификите на виртуалните организации, аутсорсинга и проблемите на глобализацията.
Ще развиете ръководни умения, умения за управление на времето, за решаване на проблеми и управление на промяната.
За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да покриете успешно изискванията по учебен план.
Факултативните дисциплини не са задължителни и носят допълнителни ECTS кредити.

  Форма на обучение

Редовна 

Задочна  

Дистанционна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ ви позволява да продължите обучението си във всеки един европейски университет.

ECTS кредити: 240

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi


Кандидатствайте лесно онлайн! 
http://online.ibsedu.bg/

Основи на управлението
Микроикономика
Макроикономика
Бизнес математика
Бизнес комуникации
Английски език
Основи на правото
Информатика
Маркетинг
Управление на човешките ресурси
Финанси
Счетоводство
Бизнес статистика
Цифрова икономика
Дигитални технологии и бизнес
Търговско право
Регулиране и управление на дигиталния бизнес
Дигитален маркетинг
Управление на проекти
Управленско счетоводство
Международен бизнес
Стратегическо управление
Количествени методи за анализ на данни
Виртуални организации, аутсорсинг и глобализация
Данъци и данъчна администрация
Логистика
Право на интелектуалната собственост
Философия
Социология
Знание, лидерство и промяна
Междукултурно лидерство и екипи
Цифрова организация
Дигитални бизнес системи
Управление на информацията в организацията
Дигитални бизнес модели
Технология и социални трансформации
Изследователски методи и други.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение