Бизнeсадминистрация и дигиталeн мeниджмънт

 

Учебният план на програмата включва теоретична и практическа подготовка в областта на икономиката, цифровите технологии, социологическите, правни и организационни науки, за да разберете как дигиталната среда променя бизнес структурите.
Отличително качество за тази програма е, че съчетава традиционните управленски науки със стратегиите и технологиите за управление на цифрови трансформации и иновационни бизнес решения.
Ще научите как да събирате и анализирате данни, ще разберете спецификите на виртуалните организации, аутсорсинга и проблемите на глобализацията.
Ще развиете ръководни умения, умения за управление на времето, за решаване на проблеми и управление на промяната.
За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да покриете успешно изискванията по учебен план.
Факултативните дисциплини не са задължителни и носят допълнителни ECTS кредити.

  Форма на обучение

Редовна  

Дистанционна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ ви позволява да продължите обучението си във всеки един европейски университет.

ECTS кредити: 240

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi


Кандидатствайте лесно онлайн! 
http://online.ibsedu.bg/

Микроикономика

Научна етика

Бизнес комуникации

Основи на управлението

Бизнес математика

Макроикономика

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Бизнес статистика

Управление на човешките ресурси

Търговско право

Организационно поведение

Финанси

Счетоводство

Философия / Стопанска история

Цифрова икономика

Дигитални технологии и бизнес

Управление на проекти

Управленско счетоводство

Моделиране и анализ на решения

Дигитален маркетинг

Международен бизнес

Стратегическо управление

Количествени методи за анализ

Управление на бизнес услугите

Данъци и данъчна администрация

Право на интелектуалната собственост

Проучвания в дигитална бизнес среда / Дигитални бизнес системи

Дигитални бизнес модели / Управление на информацията в организациите

Разработване на бизнес проект / Технология и социални трансформации и др.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение