Музикалeн бизнeс

Културата и изкуствата заемат главната роля на сцената на глобалното общество и икономика. Затова е много важно да разберете как да управлявате и развивате организации и проекти в креативната индустрия – от представяне на индивидуален артист, камерна музика, ивенти и световни концерти - до музика за софтуерни продукти и филмови продукции. Като един от най-важните културни центрове в България, София е идеалното място за изучаване на тази тема, като ви дава неограничен достъп до разнообразни организации и творчески възможности.

 За кого е подходяща нашата магистърска програма по Музикален бизнес?

За всеки, който се вълнува от възможността да изгради кариера като управлява и развива музикални и артистични организации – от микро-бизнес до огромни международни арт институции.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

 Защо да изберете нашата програма по Музикален бизнес?

Програмата се отличава с широк фокус, необходим в епохата на конвергенция, като предлага преносими умения, приложими във всички творчески индустрии. Програмата е гъвкава и интердисциплинарна - изгражда умения и компетенции изцяло с практическа насоченост.

На студентите, завършили музикално образование, програмата дава възможност да придобият необходимите познания за бизнес процесите и явленията, за основите на изграждането и управлението на бизнес структури, за счетоводните и правните аспекти на бизнеса.

За всички останали, изкушени от музикалния бизнес, са предвидени модули, които ще ги въведат в необятния свят на музиката – стилове, жанрове, творци, музикална естетика. Широко застъпени са темите за авторското право, правните норми и практики в креативната индустрия, интелектуалната собственост, маркетинг и бизнес комуникации. По време на обучението си ще работите по два практически музикални проекта – така освен диплома ще получите и реален старт в бъдещата си кариера.

 Придобивани компетенции

Ние предлагаме иновативна мениджърска програма, защото съвременните условия се нуждаят от предприемачи новатори, които имат креативни решения – но едновременно с това практични и приложими. Тя е създадена в отговор на потребността от адекватно и модерно управление на различните дейности в музикалния бизнес. С тази програма ще развиете необходимите умения, адаптивност и любопитство, които ще ви дадат възможността да се справите с предизвикателствата на бъдещето и смело да управлявате промените.

Ще получите възможността на практика да проучите вкусовете и развитието на публиката, пазарната и медийната среда, планирането на събития, финансирането на изкуствата и набирането на средства, механизмите за инвестиране в музикални проекти и продукти. Ще отделите време за практическа организация, структуриране, изграждане и промотиране на артистична кариера. Ще получите шанса по време на обучението си да работите и практикувате наученото в успешна музикална или културна институция.

За да бъдете подготвени за световна кариера, освен езика на музиката, ще трябва да вложите всички усилия да овладеете основите на специализиран бизнес английски език  и изискванията на международната бизнес комуникация.

 Кариерно развитие

Нашите студенти намират пътя на своето кариерно развитие в различни по мащаб културни институции или фирми, свързани с креативната индустрия, по цял свят – музикални компании, продуцентски къщи, PR-агенции в арт индустрията, ивент и маркетинг агенции, културни центрове и музеи.

 Форма на обучение: 

 Задочна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

2 години (4 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 105

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

След придобито висше музикално образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”

 • Основи на управлението/ ECTS 6
 • Основи на счетоводството/ ECTS 6
 • Основи на правото/ ECTS 6
 • История и типология на музикалния бизнес/ ECTS 6
 • Специализиран английски/ ECTS 6

Семестър 1

След придобито висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”

 • Музиката - стилове, жанрове, творци/ ECTS 6
 • Музикална естетика/ ECTS 6
 • Въведение в музикалния език/ ECTS 6
 • История и типология на музикалния бизнес/ ECTS 6
 • Специализиран английски/ ECTS 6

Семестър 2

 • Музикални проекти І/ ECTS 6
 • Музикални индустрии/ ECTS 6
 • История на поп музиката/ ECTS 6

Избираеми

 • Правни норми и практики  в музикалния бизнес/ Авторско право/ ECTS 6
 • Музикален маркетинг/Управление на бизнес комуникациите в музикалния бизнес/ ECTS 6

Семестър 3

 • Интелектуална собственост/ ECTS 8
 • Музикални проекти ІІ/ ECTS 8
 • Организация на артистичната кариера/ ECTS 8
 • Специализирани практикуми в музикални и културни институции/ ECTS 6

Семестър 4

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 105

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи – 01 август 2019 – 27 септември 2019
 • Класиране - 30 септември 2019
 • Записване - 30 септември 2019 – 10 октомври 2019

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • Пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • Четири снимки, паспортен формат
 • Платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2019/2020 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение