Музикалeн бизнeс и прeдприeмачeство

Каталог Магистри 2020/2021

 

Културата и изкуствата заемат главната роля на сцената на глобалното общество и икономика. Затова е много важно да разберете как да управлявате и развивате организации и проекти в креативната индустрия – от представяне на индивидуален артист, камерна музика, ивенти и световни концерти - до музика за софтуерни продукти и филмови продукции. Ние предлагаме иновативна мениджърска програма, защото съвременните условия се нуждаят от предприемачи новатори, които имат креативни решения – но едновременно с това практични и приложими. Тя е създадена в отговор на потребността от адекватно и модерно управление на различните дейности в музикалния бизнес. Магистърската програма се отличава с широкоспектърен фокус, необходим в епохата на конвергенция, като предлага преносими умения, приложими във всички творчески индустрии.

 Знания и компетенции

На студентите, завършили музикално образование, програмата дава възможност да придобият необходимите познания за бизнес процесите и явленията, за основите на изграждането и управлението на бизнес структури, за счетоводните и правните аспекти на бизнеса.
За всички останали, изкушени от музикалния бизнес, са предвидени модули, които ще ги въведат в необятния свят на музиката – стилове, жанрове, творци, музикална естетика. Широко застъпени са темите за авторското право, правните норми и практики в креативната индустрия, интелектуалната собственост, маркетинг и бизнес комуникации. По време на обучението си ще работите по два практически музикални проекта – така освен диплома ще получите и реален старт в бъдещата си кариера.
В процеса на обучение, ще получите възможността на практика да проучите вкусовете и развитието на публиката, пазарната и медийната среда, планирането на събития, финансирането на изкуствата и набирането на средства, механизмите за инвестиране в музикални проекти и продукти. Ще отделите време за практическа организация, структуриране, изграждане и промотиране на артистична кариера.

 Форма на обучение: 

 Задочна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

2 години (4 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 105

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

След придобито висше музикално образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”:

 • Основи на управлението
 • Основи на счетоводството
 • Основи на правото

След придобито висше не музикално образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”:

 • Музиката - стилове, жанрове, творци
 • Музикална естетика
 • Въведение в музикалния език
 • Общи дисциплини
 • История и типология на музикалния бизнес
 • Специализиран английски
 • Музикални проекти І
 • Музикални индустрии
 • История на поп музиката
 • Интелектуална собственост
 • Музикални проекти ІІ
 • Организация на артистичната кариера
 • Специализирани практикуми в музикални и културни институции
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Правни норми и практики  в музикалния бизнес
 • Авторско право
 • Музикален маркетинг
 • Управление на бизнес комуникациите в музикалния бизнес

Факултативни учебни дисциплини:

 • Бизнес етика   
 • Корпоративна социална отговорност

Срокове за подаване на документи за кандидатстване

Ранен прием – 7 май - 22 юли
Прием - август-септември – 1 август -30 септември

Необходими документи за кандидатстване

Кандидатстудентите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от "добър".

1. Копие от дипломата за висше образование
2. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 30 лв.
3. Заявление за обучение в магистърска програма

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

Класиране и срокове за записване

Класиране – 23 юли, 
Записване за него от 23 юли до 31 юли
Класиране – 1 октомври, 
Записване за него от 1 октомври до 8 октомври

Необходими документи за записване

- Пакет документи, получава се от МВБУ;
- Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование;
- Документ за платена такса за обучение за първия семестър;
- Четири снимки паспортен формат;
- Лична карта.

Семестриални такси

Програми на български език – 1100 лева (565 €);
Програми с обучение на английски език:
а) български граждани – 1300 лв.
б) граждани на Европейския съюз – 1300 €.
в) граждани на страни извън Европейския съюз – 2500 €.

Възможности за студентско кредитиране – https://www.mon.bg/bg/128

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение