Музикалeн бизнeс и прeдприeмачeство

Каталог Магистри 2020/2021

 

Културата и изкуствата заемат главната роля на сцената на глобалното общество и икономика. Затова е много важно да разберете как да управлявате и развивате организации и проекти в креативната индустрия – от представяне на индивидуален артист, камерна музика, ивенти и световни концерти - до музика за софтуерни продукти и филмови продукции. Ние предлагаме иновативна мениджърска програма, защото съвременните условия се нуждаят от предприемачи новатори, които имат креативни решения – но едновременно с това практични и приложими. Тя е създадена в отговор на потребността от адекватно и модерно управление на различните дейности в музикалния бизнес. Магистърската програма се отличава с широкоспектърен фокус, необходим в епохата на конвергенция, като предлага преносими умения, приложими във всички творчески индустрии.

 Знания и компетенции

На студентите, завършили музикално образование, програмата дава възможност да придобият необходимите познания за бизнес процесите и явленията, за основите на изграждането и управлението на бизнес структури, за счетоводните и правните аспекти на бизнеса.
За всички останали, изкушени от музикалния бизнес, са предвидени модули, които ще ги въведат в необятния свят на музиката – стилове, жанрове, творци, музикална естетика. Широко застъпени са темите за авторското право, правните норми и практики в креативната индустрия, интелектуалната собственост, маркетинг и бизнес комуникации. По време на обучението си ще работите по два практически музикални проекта – така освен диплома ще получите и реален старт в бъдещата си кариера.
В процеса на обучение, ще получите възможността на практика да проучите вкусовете и развитието на публиката, пазарната и медийната среда, планирането на събития, финансирането на изкуствата и набирането на средства, механизмите за инвестиране в музикални проекти и продукти. Ще отделите време за практическа организация, структуриране, изграждане и промотиране на артистична кариера.

 Форма на обучение: 

 Задочна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

2 години (4 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 105

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

След придобито висше музикално образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”:

 • Основи на управлението
 • Основи на счетоводството
 • Основи на правото

След придобито висше не музикално образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”:

 • Музиката - стилове, жанрове, творци
 • Музикална естетика
 • Въведение в музикалния език
 • Общи дисциплини
 • История и типология на музикалния бизнес
 • Специализиран английски
 • Музикални проекти І
 • Музикални индустрии
 • История на поп музиката
 • Интелектуална собственост
 • Музикални проекти ІІ
 • Организация на артистичната кариера
 • Специализирани практикуми в музикални и културни институции
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Правни норми и практики  в музикалния бизнес
 • Авторско право
 • Музикален маркетинг
 • Управление на бизнес комуникациите в музикалния бизнес

Факултативни учебни дисциплини:

 • Бизнес етика   
 • Корпоративна социална отговорност

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Семестриални такси

Програми на български език – 1100 лева (565 €);
Програми с обучение на английски език:
а) български граждани – 1300 лв.
б) граждани на Европейския съюз – 1300 €.
в) граждани на страни извън Европейския съюз – 2500 €.

Възможности за студентско кредитиране – https://www.mon.bg/bg/128

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение