Управлeниe на туризма

 

Академичната магистърска програма се основава на знанията и експертизата на различни бизнес дисциплини, като акцентът се поставя върху устойчивия подход към отдиха и туризма и въздействието му върху околната среда и качеството на живот на хората. Основната образователна цел е насърчаване и стимулиране на обучаемите студенти е да мислят творчески за бъдещата насока на индустрията, да задълбочават професионалните си знания и да откриват нови възможности за кариерно и личностно развитие. За кого е подходяща магистърската програма по Управление на туризма? За всички, които се вълнуват от възможността да изградят успешна мениджърска кариера в туристическия сектор.

 Знания и компетенции

Програмата се характеризира с широка академична база, основана на погледа в миналото, настоящето и бъдещето. Ще изследвате установената теория, текущите казуси, които стоят пред сектора и съвременните проблеми. Върху солидната теоретична основа ще използвате своите изследователски способности, за да получите възможно най-добрата подготовка. За да си осигурите перспектива за бъдещото, ще развивате сценарии за политиката и планирането на туризма. Ще се фокусирате върху придобиването на знания и умения в областта на консултирането и управлението на основни туристически дейности – стратегическото управление на туристическата дестинация, маркетинг на дестинацията, публично финансиране на проекти в областта на туризма и управление на качеството на туристическия продукт. Програмата включва лекции, решаване на казуси, проекти, експертно консултиране. Очакваме студентите да бъдат силно ангажирани със собственото си образование, да работят целенасочено и самостоятелно.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 90

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

 

 

Задължителни учебни дисциплини:

 • Стратегически мениджмънт на туристическата дейност
 • Маркетинг в туризма в дигитална среда
 • Иновации и управление на качеството в туризма
 • Управление на проекти в туризма
 • Изследователски проект – I част
 • Управление на /локална/ туристическа дестинация
 • Политика за опазване на околната среда в туризма
 • Изследователски проект – II част
 • Публична политика и развитие на туризма
 • Магистърски семинар
 • Дипломна работа

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Устойчиво управление в туризма
 • Публично-частно партньорство в туризма

Факултативни учебни дисциплини:

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане:
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение