Туризъм

Искате да станете лидери и да превърнете страстта си към пътуване и приключения в начин на живот, да мотивирате хората около себе си и да бъдете независими?

Настройте се да мислите по различен начин, отворете съзнанието си и пуснете на воля своя предприемачески дух, за да откриете пътя, който ще ви отведе до успеха!

Подгответе се за кариера в една от най-големите индустрии в света и неограничени възможности за международен бизнес. Научете се да посрещате предизвикателствата в сфера, в която развитието на технологиите и обслужването на клиентите стават все по-важни.

Туризмът, хотелиерството и ресторантьорският мениджмънт са области, в които през последните години се отчита най-голям икономически растеж в световен аспект. Туристическата индустрия засяга всички световни икономики и предоставя широк спектър от възможности и предизвикателства.

През 2018 година туристическият сектор в България бележи ръст от 4,4% спрямо 2017, а бизнес туризмът отбелязва ръст с 10,6%.  През 2018 година България е приела над 9 милиона чуждестранни туристи. Това обуславя нарастващото търсене на мотивирани и добре обучени служители в области като стратегическо планиране, управление на човешките ресурси, работа с клиенти и маркетинг.

 Защо да изберете нашата програма по Туризъм?

Програмата ни по Туризъм  отрежда на МВБУ престижното 2-ро място в Рейтинговата система на висшите училища в България.

Учебното съдържание съответства на световните стандарти в областта на теорията и практиката на туризма. Програмата е специално създадена, за да отговори на нуждите на работодателите, тя осигурява квалификация и умения, необходими за успех в силно конкурентна бизнес среда.

В тази академична програма ще намерите необходимото съчетание от икономически, социални и поведенчески науки в перспективата на туристическите услуги, ще научите детайли за развитието на туризма и неговото влияние върху обществото, околната среда и икономиката. Ще развиете своите комуникативни умения и езикови компетенции като преминете задължителното за индустрията обучение по западни езици.

Ще научите какво влияние оказва туризмът върху различните култури и кои икономически фактори играят най-голяма роля. Ще се запознаете с всички аспекти на управленската позиция и ще се научитв как да продавате продукт или услуга, използвайки специфични маркетингови инструменти.

 Придобивани компетенции

Тази програма е създадена, за да Ви осигури знанията и уменията, от които се нуждаете, за да бъдете подготвени за управленските предизвикателства в частния и публичния сектор.

Тъй като туристическата индустрия е доминирана от малки и средни предприятия, възможността да придобиете предприемачески умения е важна за Вашата бъдеща кариера. Ще бъдете обучени да заемате мениджърски позиции в туризма или да станете успешен собственици на туристически бизнес чрез овладяване на  набор от аналитични инструменти, вкл. как успешно да управлявате операциите и процесите в регионален и международен контекст.

 Кариерно развитие

Очевидно е, че можете да станете управители на хотел или на туристическа агенция, но много от нашите завършили студенти използват придобитите знания и умения, за да навлязат в професии, в които разбирането на глобалните бизнес процеси ги прави незаменими за организацията.

Наши студенти са намерили реализация като туристически съветници в местната власт или на национално ниво, мениджъри на центрове за културно и природно наследство, кариера в международни авиолинии и летища, политици, собственици на успешен бизнес.

 Форма на обучение

 Редовна  

 Задочна 

 Дистанционна

  Език на преподаване

Български

Английски

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 250

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Базови

Икономикс - 1 (Микроикономика)

Въведение в туризма

Бизнес комуникации

Информационно осигуряване на туристическата дейност

Икономикс - 2 (Макроикономика)

Основи на управлението

Количествен анализ и бизнес решения

Основи на правото

Английски език 1

Основи на маркетинга в туризма

Социално-икономическа статистика

 

Специални

Туристическо търсене

Нормативна уредба в туризма

Междукултурни различия и гостоприемство

Планиране и развитие на туризма

Психология

Английски език 2

Влияния на туризма I част

Туристическо предлагане

Финанси и счетоводство на туристическото предприятие

Маркетингов анализ на туристическия пазар

Влияния на туризма II част

Търговски умения

Теренно проучване на туристическа дестинация

Разработване на концепция за туристически продукт

Управление на човешките ресурси

Втори чужд език

Бизнес планиране

Стандартизация и управление на качеството в туризма

Управленски умения

 

Избираеми

Базови 1 от 2

Философия

Социология

 

Специални

специализация Мениджмънт на туроператорска и турагентска дейност

Екскурзоводство

Туристически организации

Туроператорска, агентска и транспортна дейност

География за травел агенти

Дигитализация в посредническата дейност в туризма

Бизнес преговори и договорни отношения в туризма

 

специализация Мениджмънт в хотелиерството

Организация и планиране на кетъринг събития

Индустрия на гостоприемството

Технология на хотелските операции

Управление на операциите в хотелиерството

Управление на специални събития

Бизнес преговори и договорни отношения в туризма

 

специализация Мениджмънт в ресторантьорството

Организация и планиране на кетъринг събития

Хигиена на храненето

Технология на ресторантьорството

Управление на ресторантьорството

Управление на специални събития

Бизнес преговори и договорни отношения в туризма

 

Държавен изпит

Такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Начини за плащане:

На място - с банкова карта чрез Пос терминал

По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

Чрез ePay 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение