Маркeтинг

Когато учите маркетинг в МВБУ се учите да покорявате сърцата на хората!

Настройте се да мислите творчески, развийте страст и нюх към иновациите, бъдете завоеватели!

Огледайте се около себе си – маркетингът „диша“ навсякъде около Вас. Той е в социалните мрежи, по улиците и магазините, в електронните и традиционните медии. Той провокира мечтите ти и изгражда надеждите Ви. Маркетингът е област, която се характеризира с постоянни промени и предизвикателства. Това е една от най-бързо развиващите се бизнес сфери на национално и международно ниво и практически засяга всички сектори на икономиката. Съвременният маркетинг се изправя пред задачата да съществува и процъфтява в „претъпкани“ и динамични пазари. Поради силно конкурентния характер на средата и бързото развитие в областите на търговията и услугите, се усеща голямата необходимост от добре подготвени кадри.

 Защо да изберете нашата програма по Маркетинг?

Програмата по маркетинг на МВБУ ще Ви осигури знания и квалификация, от които се нуждаете, за да успеете в модерния свят на бизнеса.

С богатия опит на изследователи практици, нашите преподаватели знаят колко е важно за студентите да придобият широки академични знания и практически умения. Програмата е фокусирана както към овладяването и прилагането на традиционни маркетингови методи, така и към изграждане на съвременни стратегии, основани на иновациите и цифровизацията на обществото. 

Нашата програма е създадена, за да Ви помогне да развиете цялостно разбиране за сложността на маркетинговия процес. Тя предоставя възможността да се запознаете с най-важните теми в областта на маркетинга – потребителска психология и поведение, ценова политика, маркетингови проучвания, управление на продажбите, промоционални стратегии и методи, маркетингови комуникации, продуктова и иновационна политика, връзки с обществеността и реклама. Ще разберете механизма по-който съществуват фирмите и защо маркетинговите решения са  ключа за техния успех. Всеки аспект от Вашето обучение ще бъде разглеждан в регионален и мултинационален контекст.

Ще се обучавате в малки групи, които позволяват персонална подкрепа през цялото време на Вашето обучение и кариерна ориентация.

  Придобивани компетенции

Тази програма е създадена, за всеки, който иска да разбере как маркетингът оперира в реалния свят и как да се превърне едновременно в стратег и творец, за да се наложи над конкуренцията.

Ще придобиете знания и умения за събирането, тълкуването и представянето на данни, необходими при стратегическото планиране и вземане на решения. Ще се почувствате уверени в познанията си за клиентите и конкурентите. Ще разберете как творчеството и иновациите помагат за оформянето на съвременния маркетинг. Ще развиете набор от готови за кариера практически умения, които са търсени от работодателите по цял свят.

Нашата цел е да се превърнете в професионалисти, които успешно могат да ръководят иновативни маркетинг кампании в динамична глобална среда.

  Кариерно развитие

Изграждането на цялостно разбиране как теорията може да бъде приложена в практиката, отваря пътя към много кариерни възможности.

Наши студенти са намерили реализация в публичния и частния сектор в области като: проучване на пазара, продажби, бранд мениджмънт, дигитален маркетинг, ивент мениджмънт, реклама, собственици на успешен бизнес.

 Форма на обучение

Редовна  

Задочна  

Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 250

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Базови

Микроикономика

Информатика

Бизнес комуникации

Основи на управлението

Математика

Основи на правото

Макроикономика

Маркетинг

Английски език 1

Бизнес статистика

Финанси

Управление на човешките ресурси

Психология

Счетоводство

Социология

Английски език 2

 

Специални

Институции и политики на Европейския съюз

Потребителско поведение

Маркетингови проучвания 

Продуктова и иновационна политика

Управление на веригата на доставките

Ценова политика

Интегрирани маркетингови комуникации

Връзки с обществеността

Маркетинг на финансовите услуги

Право на интелектуалната собственост

Промоционални стратегии

 

Избираеми

Философия

Стопанска история

Маркетингово планиране и управление на връзките с клиентите

Моделиране в маркетинга

Управление на продажбите

Защита на потребителите

 

Специализация Е - Маркетинг

     1. Въведение в Е-маркетинга 

     2. Провеждане на промоционална кампания в Интернет

     3. Маркетинг в търсещи машини и социални мрежи

     4. Разработване на on-line маркетингова стратегия на фирма - Проект

 

Специализация Международен маркетинг

     1. Международен маркетинг

     2. Маркетинг на услугите

     3. Международен мениджмънт

     4. Разработване на маркетингова стратегия за навлизане на чужд пазар - Проект

 

Държавен изпит

Такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Начини за плащане:

На място - с банкова карта чрез Пос терминал

По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

Чрез ePay 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение