Маркeтинг

Когато учите маркетинг в МВБУ се учите да покорявате сърцата на хората!

Настройте се да мислите творчески, развийте страст и нюх към иновациите, бъдете завоеватели!

Огледайте се около себе си – маркетингът „диша“ навсякъде около Вас. Той е в социалните мрежи, по улиците и магазините, в електронните и традиционните медии. Той провокира мечтите ти и изгражда надеждите Ви. Маркетингът е област, която се характеризира с постоянни промени и предизвикателства. Това е една от най-бързо развиващите се бизнес сфери на национално и международно ниво и практически засяга всички сектори на икономиката. Съвременният маркетинг се изправя пред задачата да съществува и процъфтява в „претъпкани“ и динамични пазари. Поради силно конкурентния характер на средата и бързото развитие в областите на търговията и услугите, се усеща голямата необходимост от добре подготвени кадри.

 Защо да изберете нашата програма по Маркетинг?

Програмата по маркетинг на МВБУ ще Ви осигури знания и квалификация, от които се нуждаете, за да успеете в модерния свят на бизнеса.

С богатия опит на изследователи практици, нашите преподаватели знаят колко е важно за студентите да придобият широки академични знания и практически умения. Програмата е фокусирана както към овладяването и прилагането на традиционни маркетингови методи, така и към изграждане на съвременни стратегии, основани на иновациите и цифровизацията на обществото. 

Нашата програма е създадена, за да Ви помогне да развиете цялостно разбиране за сложността на маркетинговия процес. Тя предоставя възможността да се запознаете с най-важните теми в областта на маркетинга – потребителска психология и поведение, ценова политика, маркетингови проучвания, управление на продажбите, промоционални стратегии и методи, маркетингови комуникации, продуктова и иновационна политика, връзки с обществеността и реклама. Ще разберете механизма по-който съществуват фирмите и защо маркетинговите решения са  ключа за техния успех. Всеки аспект от Вашето обучение ще бъде разглеждан в регионален и мултинационален контекст.

Ще се обучавате в малки групи, които позволяват персонална подкрепа през цялото време на Вашето обучение и кариерна ориентация.

  Придобивани компетенции

Тази програма е създадена, за всеки, който иска да разбере как маркетингът оперира в реалния свят и как да се превърне едновременно в стратег и творец, за да се наложи над конкуренцията.

Ще придобиете знания и умения за събирането, тълкуването и представянето на данни, необходими при стратегическото планиране и вземане на решения. Ще се почувствате уверени в познанията си за клиентите и конкурентите. Ще разберете как творчеството и иновациите помагат за оформянето на съвременния маркетинг. Ще развиете набор от готови за кариера практически умения, които са търсени от работодателите по цял свят.

Нашата цел е да се превърнете в професионалисти, които успешно могат да ръководят иновативни маркетинг кампании в динамична глобална среда.

  Кариерно развитие

Изграждането на цялостно разбиране как теорията може да бъде приложена в практиката, отваря пътя към много кариерни възможности.

Наши студенти са намерили реализация в публичния и частния сектор в области като: проучване на пазара, продажби, бранд мениджмънт, дигитален маркетинг, ивент мениджмънт, реклама, собственици на успешен бизнес.

 Форма на обучение

Редовна  

Задочна  

Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 250

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Базови

Микроикономика

Информатика

Бизнес комуникации

Основи на управлението

Математика

Основи на правото

Макроикономика

Маркетинг

Английски език 1

Бизнес статистика

Финанси

Управление на човешките ресурси

Психология

Счетоводство

Социология

Английски език 2

 

Специални

Институции и политики на Европейския съюз

Потребителско поведение

Маркетингови проучвания 

Продуктова и иновационна политика

Управление на веригата на доставките

Ценова политика

Интегрирани маркетингови комуникации

Връзки с обществеността

Маркетинг на финансовите услуги

Право на интелектуалната собственост

Промоционални стратегии

 

Избираеми

Философия

Стопанска история

Маркетингово планиране и управление на връзките с клиентите

Моделиране в маркетинга

Управление на продажбите

Защита на потребителите

 

Специализация Е - Маркетинг

     1. Въведение в Е-маркетинга 

     2. Провеждане на промоционална кампания в Интернет

     3. Маркетинг в търсещи машини и социални мрежи

     4. Разработване на on-line маркетингова стратегия на фирма - Проект

 

Специализация Международен маркетинг

     1. Международен маркетинг

     2. Маркетинг на услугите

     3. Международен мениджмънт

     4. Разработване на маркетингова стратегия за навлизане на чужд пазар - Проект

 

Държавен изпит

Начин на кандидатстване:

  • Завършили преди 2008 година -  мотивационно есе
  • Завършили 2008 и след 2008 година - по документи (чрез оценки от матури)
  • Кандидатстване по документи след завършено висше образование (диплома за висше образование)

Прием

Условия за кандидатстване

 

 

Такси
Такси за кандидатстване
ТООП (Тест за общообразователна подготовка) 30 лв.
Матура 30 лв.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.
Семестриални такси за учебната 2019/2020 г.:
Бакалавърски програми на български език (редовна и задочна форма на обучение) 840  лв.
Бакалавърски програми на български език (дистанционна форма на обучение) 900 лв.
Бакалавърска програма на английски език
- за български граждани 1150 лв.
- за граждани на ЕС 1150 €
- за граждани на страни извън ЕС 2000 €
Намаления на семестриалните такси в бакалавърските програми се допуска в следните случаи:
Инвалиди със степен на инвалидност от 75% и кръгли сираци /до 22 години за редовна форма на обучение/ - с 50 % намаление.
Семейни намаления - за учебната такса на втория и всеки следващ член на едно семейство (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) - с 50 % намаление.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение