Маркeтинг комуникации и иновации

 

Програмата има за цел да ви подготви по най-важните теми в областта на маркетинга, комуникациите и иновациите в бизнеса. Ще разберете механизма по-който съществуват фирмите и защо маркетинговите решения са ключа за техния успех.
Тази програма обхваща както традиционните, така и съвременните маркетингови техники и комуникационни стратегии, основани на уеб технологиите.
Ще научите повече за потребителската психология и поведение, продуктовата и иновационна политика, маркетинговия одит и международните пазари.
Ще придобиете умения за стратегическото планиране и вземане на решения и създаването на онлайн стратегии за електронен бизнес.
За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да покриете успешно изискванията по учебен план.
Факултативните дисциплини не са задължителни и носят допълнителни ECTS кредити.

 Форма на обучение

Редовна  

Задочна  

Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 240

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Основи на управлението
Микроикономика
Макроикономика
Бизнес математика
Теория на комуникациите
Английски език
Основи на правото
Информатика
Въведение в маркетинга
Управление на човешките ресурси
Финанси
Счетоводство
Цифрова икономика
Дигитален маркетинг
Потребителско поведение
Маркетингови проучвания
Продуктова и иновационна политика
Език, култура и комуникация в организациите
Управление на веригата на доставките
Иновации и нови технологии
Интегрирани маркетингови комуникации
Връзки с обществеността
Правна уредба на маркетинговата дейност
Бранд мениджмънт
Комуникация на сложни данни и знания
Маркетинг на финансовите услуги
Бизнес преговори
Философия
Стопанска история
Моделиране на маркетинга
Управление на продажбите
Международен маркетинг
Управление на риска
Управление на проекти
Промоционални стратегии
Ценова политика
Корпоративна идентичност и имидж и други.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение