Маркeтинг, комуникации и иновации

Каталог Бакалаври 2020/2021

 

Програмата „Маркетинг, комуникации и иновации“ обхваща маркетинговия процес в цялата му сложност – потребителска психология и поведение, ценова политика, маркетингови проучвания, управление на продажбите, промоционални стратегии и методи, маркетингови комуникации, продуктова и иновационна политика.

Фокусът в подготовката е върху дигиталната трансформация на управлението на взаимоотношенията с клиенти, уеб технологиите за бизнес анализ в маркетинга, маркетинговия одит и международните пазари. По време на обучението си ще се научите да бъдете инициативни, да мислите аналитично, да генерирате и оценявате идеи. Ще придобиете знания и умения за събирането и анализа на данни, необходими при стратегическото планиране и вземане на решения.

В програмата успешно се съчетават теоретичните знания и практическите умения както за традиционната маркетингова и комуникационна стратегия на организацията, така и за съвременните маркетингови методи и иновации, основани на уеб технологиите. Ще научите защо са необходими и как да провеждате маркетингови проучвания, какво е маркетингова логистика и маркетингов одит, да взаимодействате успешно с потребителите, да оценявате и измервате маркетингови кампании, да разработвате онлайн стратегии за електронен бизнес.

Тази специалност дава възможност за кариерна реализация във всички сфери на бизнеса, които включват проучване на пазари, продажби, бранд мениджмънт, дигитален маркетинг, ивент мениджмънт и реклама.

По време на курса на обучение ще изучавате широк кръг от базови, избираеми и факултативни учебни дисциплини с цел да формирате солидна експертна подготовка в избраната област.

Базовите дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната специалност от професионалното направление.

Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта.

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на интердисциплинарни знания в съответствие с интересите на студентите.

 Форма на обучение

Редовна  

Задочна  

Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 250

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни

Микроикономика

Основи на управлението

Макроикономика

Финанси

Потребителско поведение

Маркетингови проучвания

Бранд мениджмънт

Английски език

и други

 

Избираеми

Моделиране в маркетинга

Управление на продажбите

Международен маркетинг

Промоционални стратегии

Ценова политика

и други

 

Факултативни

Управление на конфликти

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

 

Такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Начини за плащане:

На място - с банкова карта чрез Пос терминал

По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

Чрез ePay 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение