Маркeтинг, комуникации и иновации

 

Програмата има за цел да ви подготви по най-важните теми в областта на маркетинга, комуникациите и иновациите в бизнеса. Ще разберете механизма по-който съществуват фирмите и защо маркетинговите решения са ключа за техния успех.
Тази програма обхваща както традиционните, така и съвременните маркетингови техники и комуникационни стратегии, основани на уеб технологиите.
Ще научите повече за потребителската психология и поведение, продуктовата и иновационна политика, маркетинговия одит и международните пазари.
Ще придобиете умения за стратегическото планиране и вземане на решения и създаването на онлайн стратегии за електронен бизнес.
За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да покриете успешно изискванията по учебен план.
Факултативните дисциплини не са задължителни и носят допълнителни ECTS кредити.

 Форма на обучение

Редовна    

Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 240

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Микроикономика

Научна етика

Теория на комуникациите

Основи на управлението

Бизнес математика

Макроикономика

Основи на правото

Информатика

Въведение в маркетинга

Бизнес статистика

Управление на човешките ресурси

Връзки с обществеността

Финанси

Счетоводство

Език, култура и комуникация в организациите

Философия / Стопанска история

Цифрова икономика

Потребителско поведение

Продуктова и дистрибуционна политика

Невромаркетинг

Маркетингови проучвания

Управление на иновациите

Интегрирани маркетингови комуникации

Маркетингово планиране и управление на взаимоотношенията с клиенти / Моделиране в маркетинга

Право на интелектуалната собственост

Международен маркетинг

Ценова политика

Маркетинг на финансовите услуги

Бизнес преговори

Управление на продажбите / Комуникация на сложни данни и знания

Финансиране на иновациите / Бранд мениджмънт и други.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение