Ивeнт Мeниджмънт

Събитията в днешно време се използват като един от стратегическите маркетингови и комуникационни инструменти за засилване на връзката организация-потребител. Не е изненадващо, че бизнесът изразява необходимостта от добре обучени мениджъри за своите събития. Мениджърите на събития трябва да бъдат гъвкави и информирани, да се справят във всяка една ситуация, да познават всеки един аспект на фирмената дейност. Събитийният мениджмънт е една от най-разнообразните и бързи кариерни възможности в международен контекст.

Ако сте креативни и иновативни, ако искате да научите какво е необходимо за провеждането на събития от световна класа, тази магистърска програма е точно за Вас. Нашата амбиция е да Ви помогнем да приложите на практика теориите за управление на събития, за да поемете към следващото ниво на своята кариера.

 За кого е подходяща нашата магистърска програма по Ивент мениджмънт?

За всеки, който се вълнува от възможността да изгради кариера в организирането на събития, туризъм, изкуство, култура, спорт и медии.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

 Защо да изберете нашата програма по Ивент мениджмънт?

При организирането на събития всеки проект се различава от предишния, всеки клиент е различен, всеки ден те изправя пред нови предизвикателства.

Нашето обучението по ивент мениджмънт обхваща много различни дисциплини – от финанси и логистика до потребителска психология и култура. Учебната програма съответства на професионалните изисквания на съвременното глобално търсене на корпоративни, публични и дестинационни събития. Осигурява цялостен компетентностен профил от знания, аналитични и практически умения за планиране, организиране и провеждане на мащабни събития. При нас ще получите солидно академично познание за маркетинг комуникациите, новите модели за привличане на печалба, използването на социалните медии, социално отговорното предприемачество и комуникации, управлението на проекти и проучването на пазара. Фокусът на програмата е поставен върху стратегическия мениджмънт, съвременните тенденции в организирането на събития и правилното отчитане и анализ на резултатите.

Програмата включва лекции, решаване на казуси, проекти, експертно консултиране. Очакваме студентите да бъдат силно ангажирани със собственото си образование, да работят целенасочено и самостоятелно по създаване на креативни концепции за събития и прилагането им за брандинг и маркетиране на организации и туристически дестинации.

 Придобивани компетенции

Ще развиете цялостна визия за фирмената структура и организация, за потребителското поведение и управлението на проекти от различен мащаб. Ще се научите да мислите и планирате стратегически, да бъдете гъвкави в решаването на проблеми, да работите в екип и да вземате решения. Ще придобиете знания и умения за бизнес организациите, продажбите и техниките за убеждаване. Ще разберете възможностите за публично финансиране на големи проекти и как иновациите влияят и подпомагат бизнес средата. Ще изградите правилно разбиране за функционирането на фирмите и клиентите, като отчитате междукултурните различия. 

 Кариерно развитие

Тази магистърска програма е широкообхватна мениджърска програма, която ще Ви осигури възможност за работа в различни индустрии или собствен бизнес.

Едно от основните предимства, които Ви дава програмата по Ивент мениджмънт, е свободата. Свобода да развивате кариерата си навсякъде по света. Да бъдете финансово независими, тъй като работата в сферата на събитията и в България, и в чужбина е отлично платена. Организирането на събития е една от професиите, с които лесно можете да създадете свой собствен бизнес.

Получавате голям избор на поле за изява – маркетинг и продажби, Връзки с обществеността, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, неправителствен сектор и политика.  Можете да избирате от голям набор професии - организатор на форуми и събития, медиен координатор, мениджър на конгресен център, програмен мениджър, мениджър проекти, специалист продажби, различни мениджърски позиции в обществени и културни институции.

 Форма на обучение: 

 Дистанционно/ онлайн

 Език на преподаване

 Български

 Английски

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и европейско дипломно приложение.

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Теория и практика на ивент мениджмънта/ ECTS 6
 • Управление на проекти  (събития)/ ECTS 6
 • Публично финансиране в туризма/ ECTS 6
 • Събитиен туризъм/ ECTS 3
 • Мениджмънт на дестинационни събития/ ECTS 3
 • Креативна концепция за събитие (проект)/ ECTS 6

Семестър 2

 • Системата за управление на взаимоотношения с клиенти (CRM)/ ECTS 6
 • Сигурност и безопасност при организация на събития/ ECTS 6
 • Маркетинг на събитийния туризъм/ ECTS 6
 • Пост-събитиен мониторинг (проект)/ ECTS 3
 • Събития и междукултурни комуникации/ ECTS 3

Избираеми

 • Управление на договори и подизпълнители/ Управление на иновациите в събитийния туризъм/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение