Ивeнт Мeниджмънт

 

Събитията в днешно време се използват като един от стратегическите маркетингови и комуникационни инструменти за засилване на връзката организация-потребител. Не е изненадващо, че бизнесът изразява необходимостта от добре обучени мениджъри за своите събития. Мениджърите на събития трябва да бъдат гъвкави и информирани, да се справят във всяка една ситуация, да познават всеки един аспект на фирмената дейност. Събитийният мениджмънт е една от най-разнообразните и бързи кариерни възможности в международен контекст.
Ако сте креативни и иновативни, ако искате да научите какво е необходимо за провеждането на събития от световна класа, тази магистърска програма е точно за Вас. Нашата амбиция е да Ви помогнем да приложите на практика теориите за управление на събития, за да поемете към следващото ниво на своята кариера.

 За кого е подходяща нашата магистърска програма по Ивент мениджмънт?

За всеки, който се вълнува от възможността да изгради кариера в организирането на събития, туризъм, изкуство, култура, спорт и медии.

 Знания и компетенции

Нашето обучението по ивент мениджмънт обхваща много различни дисциплини – от финанси и логистика до потребителска психология и култура. Учебната програма съответства на професионалните изисквания на съвременното глобално търсене на корпоративни, публични и дестинационни събития. Осигурява цялостен компетентностен профил от знания, аналитични и практически умения за планиране, организиране и провеждане на мащабни събития.
Ще развиете цялостна визия за фирмената структура и организация, за потребителското поведение и управлението на проекти от различен мащаб. Ще се научите да мислите и планирате стратегически, да бъдете гъвкави в решаването на проблеми, да работите в екип и да вземате решения. Ще придобиете знания и умения за бизнес организациите, продажбите и техниките за убеждаване. Ще разберете възможностите за публично финансиране на големи проекти и как иновациите влияят и подпомагат бизнес средата. Ще изградите правилно разбиране за функционирането на фирмите и клиентите, като отчитате междукултурните различия.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 90

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

    

Задължителни

 • Стратегически мениджмънт на туристическата дейност
 • Маркетинг в туризма в дигитална среда
 • Иновации и управление на качеството в туризма
 • Управление на проекти в туризма
 • Изследователски проект – I част
 • Теория и практика на ивент мениджмънта 
 • Мениджмънт на дестинационни събития 
 • Изследователски проект – II част
 • Публична политика и развитие на туризма
 • Магистърски семинар
 • Дипломна работа

Избираеми

 • Събития и междукултурни комуникации
 • Теория и практика на ивент мениджмънта  

Факултативни

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

 

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане:
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение