Ивeнт Мeниджмънт

Събитията в днешно време се използват като един от стратегическите маркетингови и комуникационни инструменти за засилване на връзката организация-потребител. Не е изненадващо, че бизнесът изразява необходимостта от добре обучени мениджъри за своите събития. Мениджърите на събития трябва да бъдат гъвкави и информирани, да се справят във всяка една ситуация, да познават всеки един аспект на фирмената дейност. Събитийният мениджмънт е една от най-разнообразните и бързи кариерни възможности в международен контекст.

Ако сте креативни и иновативни, ако искате да научите какво е необходимо за провеждането на събития от световна класа, тази магистърска програма е точно за Вас. Нашата амбиция е да Ви помогнем да приложите на практика теориите за управление на събития, за да поемете към следващото ниво на своята кариера.

 За кого е подходяща нашата магистърска програма по Ивент мениджмънт?

За всеки, който се вълнува от възможността да изгради кариера в организирането на събития, туризъм, изкуство, култура, спорт и медии.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

 Защо да изберете нашата програма по Ивент мениджмънт?

При организирането на събития всеки проект се различава от предишния, всеки клиент е различен, всеки ден те изправя пред нови предизвикателства.

Нашето обучението по ивент мениджмънт обхваща много различни дисциплини – от финанси и логистика до потребителска психология и култура. Учебната програма съответства на професионалните изисквания на съвременното глобално търсене на корпоративни, публични и дестинационни събития. Осигурява цялостен компетентностен профил от знания, аналитични и практически умения за планиране, организиране и провеждане на мащабни събития. При нас ще получите солидно академично познание за маркетинг комуникациите, новите модели за привличане на печалба, използването на социалните медии, социално отговорното предприемачество и комуникации, управлението на проекти и проучването на пазара. Фокусът на програмата е поставен върху стратегическия мениджмънт, съвременните тенденции в организирането на събития и правилното отчитане и анализ на резултатите.

Програмата включва лекции, решаване на казуси, проекти, експертно консултиране. Очакваме студентите да бъдат силно ангажирани със собственото си образование, да работят целенасочено и самостоятелно по създаване на креативни концепции за събития и прилагането им за брандинг и маркетиране на организации и туристически дестинации.

 Придобивани компетенции

Ще развиете цялостна визия за фирмената структура и организация, за потребителското поведение и управлението на проекти от различен мащаб. Ще се научите да мислите и планирате стратегически, да бъдете гъвкави в решаването на проблеми, да работите в екип и да вземате решения. Ще придобиете знания и умения за бизнес организациите, продажбите и техниките за убеждаване. Ще разберете възможностите за публично финансиране на големи проекти и как иновациите влияят и подпомагат бизнес средата. Ще изградите правилно разбиране за функционирането на фирмите и клиентите, като отчитате междукултурните различия. 

 Кариерно развитие

Тази магистърска програма е широкообхватна мениджърска програма, която ще Ви осигури възможност за работа в различни индустрии или собствен бизнес.

Едно от основните предимства, които Ви дава програмата по Ивент мениджмънт, е свободата. Свобода да развивате кариерата си навсякъде по света. Да бъдете финансово независими, тъй като работата в сферата на събитията и в България, и в чужбина е отлично платена. Организирането на събития е една от професиите, с които лесно можете да създадете свой собствен бизнес.

Получавате голям избор на поле за изява – маркетинг и продажби, Връзки с обществеността, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, неправителствен сектор и политика.  Можете да избирате от голям набор професии - организатор на форуми и събития, медиен координатор, мениджър на конгресен център, програмен мениджър, мениджър проекти, специалист продажби, различни мениджърски позиции в обществени и културни институции.

 Форма на обучение: 

 Дистанционно/ онлайн

 Език на преподаване

 Български

 Английски

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и европейско дипломно приложение.

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Теория и практика на ивент мениджмънта/ ECTS 6
 • Управление на проекти  (събития)/ ECTS 6
 • Публично финансиране в туризма/ ECTS 6
 • Събитиен туризъм/ ECTS 3
 • Мениджмънт на дестинационни събития/ ECTS 3
 • Креативна концепция за събитие (проект)/ ECTS 6

Семестър 2

 • Системата за управление на взаимоотношения с клиенти (CRM)/ ECTS 6
 • Сигурност и безопасност при организация на събития/ ECTS 6
 • Маркетинг на събитийния туризъм/ ECTS 6
 • Пост-събитиен мониторинг (проект)/ ECTS 3
 • Събития и междукултурни комуникации/ ECTS 3

Избираеми

 • Управление на договори и подизпълнители/ Управление на иновациите в събитийния туризъм/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

МВБУ обявява допълнителен прием за магистърска програма Ивент мениджмънт за академичната 2019-2020 година

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение