Бизнeсадминистрация и eлeктронeн бизнeс

Каталог Магистри 2020/2021

 

Цифровата трансформация вече не е бъдеща парадигма, а ключова реалност. Бизнесът се дигитализира с поразителен темп и компаниите активно търсят висококвалифицирани професионалисти, способни да анализират и развиват конкурентноспособността на фирмите в цифрова среда. Програмата е насочена към доказаната нужда от специалисти с висша квалификация, които могат да съчетават сериозна теоретична подготовка с умения и опит да анализират, внедряват и развиват решения за електронен бизнес.
Магистърската програма предоставя знания за теоретичните и практически основи, реализацията и бизнес моделите, които са в основата на електронния бизнес.

 Знания и компетенции

Обучението в програмата ще ви позволи да анализирате и развивате процеса на дигитализация на фирмите, да придобиете задълбочени знания за цифровата среда, или да се подготвите за стартирането на вашия собствен онлайн бизнес.
Чрез програмата ще придобиете всички ключови компетенции, необходими за електронния бизнес. Ще се научите да анализирате промените в съвременната бизнес среда и нейното въздействие върху цифрови операции на фирмата и ще можете да използвате информационните технологии като инструмент за вземане на решения.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

ECTS кредити: 75

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Количествени методи в управлението
 • Моделиране на бизнес процеси
 • Онлайн маркетингови проучвания
 • Управление на иновации и цифрова трансформация
 • Корпоративно управление
 • Управление на проекти и програми
 • Електронна търговия и омниканали
 • Дигитални бизнес системи
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Дигитална маркетингова стратегия
 • Маркетинг в социалните медии
 • Уеб метрика и планиране на дигитална кампания
 • Интернет реклама и продажби

Факултативни учебни дисциплини:

 • Старт-ъп проекти в дигитална среда
 • Цифрова икономика

 

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

 

Семестриални такси

Програми на български език – 1100 лева (565 €);
Програми с обучение на английски език:
а) български граждани – 1300 лв.
б) граждани на Европейския съюз – 1300 €.
в) граждани на страни извън Европейския съюз – 2500 €.

Възможности за студентско кредитиране – https://www.mon.bg/bg/128

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение