Бизнeсадминистрация и иновации в здравeопазванeто

Каталог Магистри 2020/2021

 

Академичната магистърска програма очертава солидна интердисциплинарна перспектива, необходима на мениджърите в здравеопазването и социалната политика. Тя е съобразена с изискванията, динамиката и спецификата на управленските и иновационните процеси в дефинираните системи. Фокусът се поставя върху актуалните изследвания за модернизиране и налагане на най-високите стандарти в здравеопазването, в проучването, валидирането и адаптирането на иновативни модели в здравната грижа.

 За кого е подходяща магистърската програма „Бизнесадминистрация и иновации в здравеопазването“?

 За всички, които се вълнуват от възможността да изградят успешна лидерска кариера в системата на здравеопазването, социалния и здравния мениджмънт и политика.

 Знания и компетенции

Магистърската програма се отличава със широкопрофилна подготовка в областта на оперативното и стратегическото управление на здравни заведения, управлението на проекти в здравеопазването, оптимизирането на процесите и повишаването на ефективността от дейността. Вие ще развиете своите знания и практически компетенции как да привеждате в действие и да прилагате инструменти за управление, способни да подобрят работата на организациите в здравния сектор. Ще можете да разработвате интегрирана визия за управление на субектите в здравната система от здравния сектор. Акцентът се поставя върху иновациите и дигитализацията в управлението на здравните заведения, дигиталните услуги за общността, достъпността на здравната грижа и управленските аспекти в здравеопазването. След завършване на програмата вие ще придобиете управленски и лидерски умения, необходими за устойчивото управление на здравните организации.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

ECTS кредити: 75

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Количествени методи в управлението
 • Управление на риска
 • Мениджмънт на човешките ресурси в здравеопазването
 • Публична администрация
 • Корпоративно управление
 • Управление на проекти и програми
 • Иновации в здравеопазването
 • Икономика на иновациите в  здравеопазването
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Управленски контрол и договори в здравеопазването
 • Иновации в клиничните пътеки
 • Дигитални услуги в здравеопазването
 • Информационни технологии в здравеопазването

Факултативни учебни дисциплини:

 • Корпоративна социална отговорност    
 • Бизнес етика

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Семестриални такси

Програми на български език – 1100 лева (565 €);
Програми с обучение на английски език:
а) български граждани – 1300 лв.
б) граждани на Европейския съюз – 1300 €.
в) граждани на страни извън Европейския съюз – 2500 €.

Възможности за студентско кредитиране – https://www.mon.bg/bg/128

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение