Бизнeсадминистрация и иновации в здравeопазванeто

 

Академичната магистърска програма очертава солидна интердисциплинарна перспектива, необходима на мениджърите в здравеопазването и социалната политика. Тя е съобразена с изискванията, динамиката и спецификата на управленските и иновационните процеси в дефинираните системи. Фокусът се поставя върху актуалните изследвания за модернизиране и налагане на най-високите стандарти в здравеопазването, в проучването, валидирането и адаптирането на иновативни модели в здравната грижа.

 За кого е подходяща магистърската програма „Бизнесадминистрация и иновации в здравеопазването“?

 За всички, които се вълнуват от възможността да изградят успешна лидерска кариера в системата на здравеопазването, социалния и здравния мениджмънт и политика.

 Знания и компетенции

Магистърската програма се отличава със широкопрофилна подготовка в областта на оперативното и стратегическото управление на здравни заведения, управлението на проекти в здравеопазването, оптимизирането на процесите и повишаването на ефективността от дейността. Вие ще развиете своите знания и практически компетенции как да привеждате в действие и да прилагате инструменти за управление, способни да подобрят работата на организациите в здравния сектор. Ще можете да разработвате интегрирана визия за управление на субектите в здравната система от здравния сектор. Акцентът се поставя върху иновациите и дигитализацията в управлението на здравните заведения, дигиталните услуги за общността, достъпността на здравната грижа и управленските аспекти в здравеопазването. След завършване на програмата вие ще придобиете управленски и лидерски умения, необходими за устойчивото управление на здравните организации.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

ECTS кредити: 90

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Количествени методи в управлението
 • Предприемачество
 • Дигитална трансформация на бизнеса
 • Трудова и организационна психология
 • Управление на човешките ресурси в здравеопазването
 • Публична администрация
 • Управление на качеството в здравеопазването
 • Здравен маркетинг
 • Магистърски семинар
 • Дипломна работа

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Управление на кризи в здравеопазването
 • Иновации в здравеопазването
 • Дигитални услуги в здравеопазването
 • Информационни технологии в здравеопазването

Факултативни учебни дисциплини:

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане:
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение