Бизнeсадминистрация и иновации в здравeопазванeто

Каталог Магистри 2020/2021

 

Академичната магистърска програма очертава солидна интердисциплинарна перспектива, необходима на мениджърите в здравеопазването и социалната политика. Тя е съобразена с изискванията, динамиката и спецификата на управленските и иновационните процеси в дефинираните системи. Фокусът се поставя върху актуалните изследвания за модернизиране и налагане на най-високите стандарти в здравеопазването, в проучването, валидирането и адаптирането на иновативни модели в здравната грижа.

 За кого е подходяща магистърската програма „Бизнесадминистрация и иновации в здравеопазването“?

 За всички, които се вълнуват от възможността да изградят успешна лидерска кариера в системата на здравеопазването, социалния и здравния мениджмънт и политика.

 Знания и компетенции

Магистърската програма се отличава със широкопрофилна подготовка в областта на оперативното и стратегическото управление на здравни заведения, управлението на проекти в здравеопазването, оптимизирането на процесите и повишаването на ефективността от дейността. Вие ще развиете своите знания и практически компетенции как да привеждате в действие и да прилагате инструменти за управление, способни да подобрят работата на организациите в здравния сектор. Ще можете да разработвате интегрирана визия за управление на субектите в здравната система от здравния сектор. Акцентът се поставя върху иновациите и дигитализацията в управлението на здравните заведения, дигиталните услуги за общността, достъпността на здравната грижа и управленските аспекти в здравеопазването. След завършване на програмата вие ще придобиете управленски и лидерски умения, необходими за устойчивото управление на здравните организации.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

ECTS кредити: 75

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Количествени методи в управлението
 • Управление на риска
 • Мениджмънт на човешките ресурси в здравеопазването
 • Публична администрация
 • Корпоративно управление
 • Управление на проекти и програми
 • Иновации в здравеопазването
 • Икономика на иновациите в  здравеопазването
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Управленски контрол и договори в здравеопазването
 • Иновации в клиничните пътеки
 • Дигитални услуги в здравеопазването
 • Информационни технологии в здравеопазването

Факултативни учебни дисциплини:

 • Корпоративна социална отговорност    
 • Бизнес етика

Срокове за подаване на документи за кандидатстване

Ранен прием – 7 май - 22 юли
Прием - август-септември – 1 август -30 септември

Необходими документи за кандидатстване

Кандидатстудентите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от "добър".

1. Копие от дипломата за висше образование
2. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 30 лв.
3. Заявление за обучение в магистърска програма

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

Класиране и срокове за записване

Класиране – 23 юли, 
Записване за него от 23 юли до 31 юли
Класиране – 1 октомври, 
Записване за него от 1 октомври до 8 октомври

Необходими документи за записване

- Пакет документи, получава се от МВБУ;
- Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование;
- Документ за платена такса за обучение за първия семестър;
- Четири снимки паспортен формат;
- Лична карта.

Семестриални такси

Програми на български език – 1100 лева (565 €);
Програми с обучение на английски език:
а) български граждани – 1300 лв.
б) граждани на Европейския съюз – 1300 €.
в) граждани на страни извън Европейския съюз – 2500 €.

Възможности за студентско кредитиране – https://www.mon.bg/bg/128

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение