Бизнeс психология

Каталог Магистри 2020/2021

 

Програмата запознава студентите с различни теоретични аспекти на бизнес психологията и практичното й приложение в организационен контекст. Съчетава психологически и бизнес дисциплини, което подпомага развитието на комплексни умения за анализ и развитие на хора, процеси, екипи и организации.
Ще придобиете умения за наблюдение и управление на различни тенденции и процеси, за диагностика и интервенции на индивидуално, групово и организационно ниво, стратегическо управление, ефективно лидерство и др. Застъпени са класически и съвременни възгледи в бизнес психологията и добри практики от България и света.

  Форма на обучение: 

 Дистанционна

  Език на преподаване

 Български

  Продължителност

1 година (2 семестъра)

  Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение. 

 

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Въведение в психологията
 • Организацията като система
 • Организационна психология
 • Организационно развитие и управление на промяната
 • Междукултурен мениджмънт
 • Управленско консултиране
 • Управление на конфликти и медиация
 • Стратегическо управление и развитие на хора в организацията
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Психология на иновациите
 • Психология на предприемачеството
 • Поведенческа икономика

Факултативни учебни дисциплини:

 • Лидерство    
 • Управление и развитие на екипи

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение