Бизнeсадминистрация и иновации в здравeопазванeто

Учебното съдържание покрива теми, свързани със съвременните проблеми на здравеопазването, благосъстоянието на хората и общностите. Подготвя специалисти в областта на управлението и иновациите в системата на здравеопазването, изграждането на съвременни социални политики и практики в областта на общественото здраве, управление на здравни заведения и проекти в здравеопазването. Засегнати са темите за дигитализацията в сектора, дигиталните услуги за общността и достъпността на здравната грижа.

 

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

  Език на преподаване

 Български

  Продължителност

1 година (2 семестъра)

  Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 60

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение. 

 

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни

 • Количествени методи в управлението
 • Предприемачество
 • Дигитлана трансформация на бизнеса
 • Теудова и организационна психология
 • Управление на човешките ресурси в здравеопазването
 • Пблична администрация
 • Управление на качеството в здравеопазването
 • Здравен маркетинг
 • Магистърски семинар

 

Избираеми

 • Управление на кризи в здравеопазването/Иновации в здравеопазването
 • Дигитални услуги в здравеопазването/Информационни технологии в здравеопазването

 

Факултативни

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

 

Магистърска теза 

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/


• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение