Бизнeс финанси

За да имате успешен бизнес са Ви необходими страхотна идея, изключителна мотивация и пари. Но ако не сте добре подготвени, цялата Ви идея, усилията и парите, които сте вложили в нея, могат да се сринат. Светът на бизнеса „не чака никой“ и затова е без значение колко безсънни нощи сте посветили на своята цел, ако нямате пари и знанията и уменията да ги управлявате. 

Терминът бизнес финанси включва начините, по които едно дружество получава и използва парите си. В по-широк контекст бизнес финансирането включва стратегии за получаване, спестяване и инвестиране на парични средства. То е информацията, съдържаща се във финансовите документи -  годишните финансови отчети, вкл. отчети за приходи и разходи, балансите, отчетите за паричните потоци и т.н. Обхваща също и стратегиите, които бизнесът използва за управление на парите си. Въоръжени с познанията за това как се движат и нарастват финансовите активи, ще имате необходимите умения за вземане на стратегически решения и възможността да се възползвате от безкрайни бизнес възможности.

 За кого е подходяща нашата магистърска програма по Бизнес финанси?

За всеки, който има изявен интерес към управление на фирмените финанси и интегрираните международни финансови пазари. Тази магистърска програма отговаря на нуждите на студентите, които искат да продължат кариерата си в световната финансова търговия и свързаните с нея области.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

 Защо да изберете нашата програма по Бизнес финанси?

Защото това е начина да успеете като бъдещи лидери в динамична и предизвикателна среда. От регионалния пазар и традициите до международните пазари и иновациите, от уменията за анализ до способността за адаптация - ние базираме нашата програма върху бизнеса в реалния свят.

Ще получите необходимите знания за традиционния финансов анализ, оценката, управлението на портфейла, както и корпоративните финанси и алтернативните инвестиции, за управлението на финансовия риск, за правната рамка на фирмените финанси.

Ще изградите широк поглед върху търговията и поведението на капиталовите пазари, управлението на риска, кредитиране, емитиране на ценни книжа, управление на финансови ресурси и активи, финансово консултиране, лизинг, факторинг.

С примерите за реални баланси ще научите тънкостите на  управлението на финансите. С правилното управление на имущественото и финансово състояние на предприятието можете да привлечете нови инвеститори и да направите аргументирани решения, които да помогнат на компанията да достигне върха.

 Придобивани компетенции

Ще имате възможност да развиете аналитично и критично мислене, концептуално разбиране и компетентност в бързо развиващия се свят на международните финансови пазари.

Ще разберете как е устроен  света на финансите и какво се случва в него. Хомогенната комбинация от правни и финансови теми и практическите казуси за придобиване на основни управленски умения ще ви помогнат да поведете кариерата си към успешен връх.

 Кариерно развитие

Ще бъдете добре подготвени за професионални роли в сферата на националния и международния бизнес, националната и глобалната финансова система, корпоративни дружества, финансови и нефинансови институции, международни финансови организации, мултинационални корпорации, органи на централната и местната администрация и др.

Много наши студенти преследват кариера в застрахователния бизнес, търговия на международните финансови пазари, корпоративното финансово управление, частно или търговско банкиране.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Финансово право/ ECTS 6
 • Инвестиционен мениджмънт/ ECTS 6
 • Бюджет и бюджетна политика/ ECTS 6

Избираеми

 • Анализ на счетоводна информация/Данъчно облагане на фирмите/ ECTS 6
 • Управление на риска/ Финансов инженеринг и прогнозиране/ ECTS 6

Семестър 2

 • Моделиране на финансови процеси/ ECTS 6
 • Капиталови пазари и борси/ ECTS 6
 • Техники за финансиране на активи и ценни книги/ ECTS 6
 • Международен финансов мениджмънт/ ECTS 6
 • Банки и системи за разплащане/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

МВБУ обявява допълнителен прием за магистърска програма Бизнес финанси за академичната 2019-2020 година:

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение