Бизнeс финанси

 За кого е подходяща нашата магистърска програма по Бизнес финанси?

За всеки, който има изявен интерес към управление на фирмените финанси и мотивацията да успее като бъдещ лидер в динамична и предизвикателна среда. Въоръжени с познанията за това как се движат и нарастват финансовите активи, ще имате необходимите умения за вземане на стратегически решения и възможността да се възползвате от безкрайни бизнес възможности. От регионалния пазар и традициите до международните пазари и иновациите, от уменията за анализ до способността за адаптация - ние базираме нашата програма върху бизнеса в реалния свят и нтегрираните международни финансови пазари. 

 Знания и компетенции

Магистърската програма отговаря на потребностите на обучаемите, които искат да продължат кариерата си в световната финансова търговия и свързаните с нея области. Вие ще получите необходимите знания за традиционния финансов анализ, оценката, управлението на портфейла, както и корпоративните финанси и алтернативните инвестиции, за управлението на финансовия риск, за правната рамка на фирмените финанси. Ще изградите широк поглед върху търговията и поведението на капиталовите пазари, управлението на риска, кредитиране, емитиране на ценни книжа, управление на финансови ресурси и активи, финансово консултиране, лизинг, факторинг. Ще имате възможност да развиете аналитично и критично мислене, концептуално разбиране и компетентност в бързо развиващия се свят на международните финансови пазари. Ще бъдете добре подготвени за професионални роли в сферата на националния и международния бизнес, националната и глобалната финансова система, корпоративни дружества, финансови и нефинансови институции, международни финансови организации, мултинационални корпорации, органи на централната и местната администрация и др.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Количествени методи в управлението
 • Финансово право         
 • Инвестиционен мениджмънт
 • Бюджет и бюджетна политика
 • Моделиране на финансови процеси
 • Капиталови пазари и борси
 • Техники за финансиране на активи и ценни книги
 • Финансови посредници
 • Банки и системи за разплащане
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Анализ на счетоводна информация
 • Данъчно облагане на фирмите
 • Управление на риска
 • Финансов инженеринг и прогнозиране

Факултативни учебни дисциплини:

 • Бизнес етика
 • Корпоративна социална отговорност

Срокове за подаване на документи за кандидатстване

Ранен прием – 7 май - 22 юли
Прием - август-септември – 1 август -30 септември

Необходими документи за кандидатстване

Кандидатстудентите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от "добър".

1. Копие от дипломата за висше образование
2. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 30 лв.
3. Заявление за обучение в магистърска програма

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

Класиране и срокове за записване

Класиране – 23 юли, 
Записване за него от 23 юли до 31 юли
Класиране – 1 октомври, 
Записване за него от 1 октомври до 8 октомври

Необходими документи за записване

- Пакет документи, получава се от МВБУ;
- Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование;
- Документ за платена такса за обучение за първия семестър;
- Четири снимки паспортен формат;
- Лична карта.

Семестриални такси

Програми на български език – 1100 лева (565 €);
Програми с обучение на английски език:
а) български граждани – 1300 лв.
б) граждани на Европейския съюз – 1300 €.
в) граждани на страни извън Европейския съюз – 2500 €.

Възможности за студентско кредитиране – https://www.mon.bg/bg/128

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение