Бизнeс финанси

 

 За кого е подходяща нашата магистърска програма по Бизнес финанси?

За всеки, който има изявен интерес към управление на фирмените финанси и мотивацията да успее като бъдещ лидер в динамична и предизвикателна среда. Въоръжени с познанията за това как се движат и нарастват финансовите активи, ще имате необходимите умения за вземане на стратегически решения и възможността да се възползвате от безкрайни бизнес възможности. От регионалния пазар и традициите до международните пазари и иновациите, от уменията за анализ до способността за адаптация - ние базираме нашата програма върху бизнеса в реалния свят и нтегрираните международни финансови пазари. 

 Знания и компетенции

Магистърската програма отговаря на потребностите на обучаемите, които искат да продължат кариерата си в световната финансова търговия и свързаните с нея области. Вие ще получите необходимите знания за традиционния финансов анализ, оценката, управлението на портфейла, както и корпоративните финанси и алтернативните инвестиции, за управлението на финансовия риск, за правната рамка на фирмените финанси. Ще изградите широк поглед върху търговията и поведението на капиталовите пазари, управлението на риска, кредитиране, емитиране на ценни книжа, управление на финансови ресурси и активи, финансово консултиране, лизинг, факторинг. Ще имате възможност да развиете аналитично и критично мислене, концептуално разбиране и компетентност в бързо развиващия се свят на международните финансови пазари. Ще бъдете добре подготвени за професионални роли в сферата на националния и международния бизнес, националната и глобалната финансова система, корпоративни дружества, финансови и нефинансови институции, международни финансови организации, мултинационални корпорации, органи на централната и местната администрация и др.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 90

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Финансово право
 • Финансов анализ
 • Техники за финансиране на активи и ценни книги
 • Моделиране на финансови процеси
 • Данъчно облагане на фирмите
 • Банки и системи за разплащане
 • Управление на риска
 • Инвестиционен мениджмънт
 • Магистърски семинар
 • Дипломна работа

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Управление на инвестиционни портфейли
 • Финансов инженеринг и прогнозиране
 • Финансови посредници
 • Алтернативни инвестиции

Факултативни учебни дисциплини:

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане:
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение