Бизнeс финанси

За да имате успешен бизнес са Ви необходими страхотна идея, изключителна мотивация и пари. Но ако не сте добре подготвени, цялата Ви идея, усилията и парите, които сте вложили в нея, могат да се сринат. Светът на бизнеса „не чака никой“ и затова е без значение колко безсънни нощи сте посветили на своята цел, ако нямате пари и знанията и уменията да ги управлявате. 

Терминът бизнес финанси включва начините, по които едно дружество получава и използва парите си. В по-широк контекст бизнес финансирането включва стратегии за получаване, спестяване и инвестиране на парични средства. То е информацията, съдържаща се във финансовите документи -  годишните финансови отчети, вкл. отчети за приходи и разходи, балансите, отчетите за паричните потоци и т.н. Обхваща също и стратегиите, които бизнесът използва за управление на парите си. Въоръжени с познанията за това как се движат и нарастват финансовите активи, ще имате необходимите умения за вземане на стратегически решения и възможността да се възползвате от безкрайни бизнес възможности.

 За кого е подходяща нашата магистърска програма по Бизнес финанси?

За всеки, който има изявен интерес към управление на фирмените финанси и интегрираните международни финансови пазари. Тази магистърска програма отговаря на нуждите на студентите, които искат да продължат кариерата си в световната финансова търговия и свързаните с нея области.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

 Защо да изберете нашата програма по Бизнес финанси?

Защото това е начина да успеете като бъдещи лидери в динамична и предизвикателна среда. От регионалния пазар и традициите до международните пазари и иновациите, от уменията за анализ до способността за адаптация - ние базираме нашата програма върху бизнеса в реалния свят.

Ще получите необходимите знания за традиционния финансов анализ, оценката, управлението на портфейла, както и корпоративните финанси и алтернативните инвестиции, за управлението на финансовия риск, за правната рамка на фирмените финанси.

Ще изградите широк поглед върху търговията и поведението на капиталовите пазари, управлението на риска, кредитиране, емитиране на ценни книжа, управление на финансови ресурси и активи, финансово консултиране, лизинг, факторинг.

С примерите за реални баланси ще научите тънкостите на  управлението на финансите. С правилното управление на имущественото и финансово състояние на предприятието можете да привлечете нови инвеститори и да направите аргументирани решения, които да помогнат на компанията да достигне върха.

 Придобивани компетенции

Ще имате възможност да развиете аналитично и критично мислене, концептуално разбиране и компетентност в бързо развиващия се свят на международните финансови пазари.

Ще разберете как е устроен  света на финансите и какво се случва в него. Хомогенната комбинация от правни и финансови теми и практическите казуси за придобиване на основни управленски умения ще ви помогнат да поведете кариерата си към успешен връх.

 Кариерно развитие

Ще бъдете добре подготвени за професионални роли в сферата на националния и международния бизнес, националната и глобалната финансова система, корпоративни дружества, финансови и нефинансови институции, международни финансови организации, мултинационални корпорации, органи на централната и местната администрация и др.

Много наши студенти преследват кариера в застрахователния бизнес, търговия на международните финансови пазари, корпоративното финансово управление, частно или търговско банкиране.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Финансово право/ ECTS 6
 • Инвестиционен мениджмънт/ ECTS 6
 • Бюджет и бюджетна политика/ ECTS 6

Избираеми

 • Анализ на счетоводна информация/Данъчно облагане на фирмите/ ECTS 6
 • Управление на риска/ Финансов инженеринг и прогнозиране/ ECTS 6

Семестър 2

 • Моделиране на финансови процеси/ ECTS 6
 • Капиталови пазари и борси/ ECTS 6
 • Техники за финансиране на активи и ценни книги/ ECTS 6
 • Международен финансов мениджмънт/ ECTS 6
 • Банки и системи за разплащане/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение