Логистика

Каталог Магистри 2020/2021

 

Способността на предприятията да предложат продукт или услуга на конкурентноспособна цена, в точното време и точното място, е изключително важна за оцеляването и бъдещото развитие на бизнеса. Конкурентният пазар днес изисква ежедневно справяне с нововъзникнали логистични проблеми. Затова смело можем да твърдим, че логистиката не е наука на сухи теории и постулати - логистиката е стратегия, философия, динамична система с поглед към непрекъснато навлизащите нововъведения в живота на хората.
Магистърската програма е проектирана и консултирана с работодатели и професионални организации, така че да отговаря изцяло на изискванията на съвременната професионална среда. Усилията на преподавателите и експертите, които са ангажирани с тази програма, са насочени към създаването на мултидисциплинарни специалисти, които разбират организацията като част от мрежа за сътрудничество с фокус към глобализация и устойчивост.  

 Знания и компетенции

Програмата има за цел да предостави знания и изгради умения, отговарящи на изискванията на съвременната логистика както на национално ниво, така и в конкурентните условия на европейския и световен пазар. Универсалната широко-профилна подготовка дава възможност за по-голяма гъвкавост и адаптация към бързо променящите се условия и изисквания на пазара на труда. В рамките на програмата ще се запознаете с различните аспекти на логистичните процеси и как логистиката и веригата за доставки могат да бъдат по-ефикасни и ефективни. Ще научите как да планирате и организирате производствени, транспортни и складови процеси. Ще се научите да правите дългосрочни финансови прогнози, анализ на риска и да идентифицирате тенденциите в бранша. Ще получите комплексна информация за съвременните системи за комуникация и контрол на процесите. Ще се научите да мислите стратегически и да анализирате голям обем информация. Ще развиете своите умения за работа в екип и комуникативните си умения, за да изградите правилен клиентски подход.

 Форма на обучение: 

Задочна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Количествени методи в управлението
 • Логистични транспортни системи
 • Логистични  разпределителни системи
 • Създаване и управление на верига за доставки
 • Информационни системи в логистиката
 • Управление на глобални вериги за доставки
 • Магистърски семинар
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Управление на риска
 • Управление на проекти
 • Глобализация и икономическо развитие
 • ЕС в глобалната икономика

Факултативни учебни дисциплини:

 • Бизнес етика   
 • Корпоративна социална отговорност

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Семестриални такси

Програми на български език – 1100 лева (565 €);
Програми с обучение на английски език:
а) български граждани – 1300 лв.
б) граждани на Европейския съюз – 1300 €.
в) граждани на страни извън Европейския съюз – 2500 €.

Възможности за студентско кредитиране – https://www.mon.bg/bg/128

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение