Cборник от национална конференция по международен проект SPEAR

Екип МВБУ
апр. 03, 2023

Излезе сборник с разширени резюмета от провелата се национална конференция на тема: „Равнопоставеност на жените и мъжете в академични и научни организации – добри практики, предизвикателства и перспективи“. Конференцията бе организирана съвместно с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в рамките на международен проект SPEAR.

Сборникът е с отворен достъп (лиценз CC BY 4.0) и може да го намерите ТУК

Повече информация за провелата се конференция ТУК.