Доц. д-р Даниела Георгиева, декан на МВБУ, с участие в интензивна програма за обучение на студенти в Литва

Екип МВБУ
сеп. 26, 2023

Доц. д-р Даниела Георгиева, декан на Международното висше бизнес училище, взе участие във вълнуващо събитие ERASMUS+ BIP Regional Research Methodology and Ethics – REME, което се проведе в Šiauliai Academy of Vilnius University (VU ŠA), в столицата на Литва, Вилнюс. Това е интензиван програма за обучение на бакалаври и магистри от Чехия, Литва, Латвия, Украйна. Тя им предоставя уникални възможности да развият своите компетенции за коректното и ефикасно използване на научни методи и подходи в своите изследвания и практика в областта на публичната администрация, управлението и икономиката.

По време на нейните лекции студентите се запознаха с възможностите за практико-приложното използване на метода Делфи, с предимствата и недостатъците му и с изискванията за отделните фази на прилагането му. Интерес предизвикаха и  резултатите от апробирането му в научния проект на МВБУ „Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност„.

Освен в теоретичното обучение, 22-мата бъдещи изследователи се включиха активно в уоркшоп и приложиха на практика своите нови знания за използването на метода Делфи. Този практичен опит им даде възможност да упражнят метода Делфи и да видят как той може да се използва в реални изследователски проекти.

След обучението всички студенти бяха изключително доволни и мотивирани. Оцениха обучението като много ползотворно. Споделиха, че вече се чувстват много по-уверени в своите изследователски умения, което е от изключителна важност за тяхната академична и професионална кариера. Отбелязаха и задоволство от международния аспект на събитието, който им позволи да се срещнат и да създадат контакти с преподватели от 5 държави.

Студентите си пожелаха да имат отново възможността да се докоснат до академичната експертиза и практическите умения на доц. Георгиева. Добрата новина е, че обучението за тях ще продължи през месец октомври в онлайн среда с още много знания и интересни изненади.