Приемно време

Приемно време

Академично ръководство

В рамките на приемното време на академичното ръководство можете да организирате лична среща – на живо или онлайн – след предварително потвърждение.

проф. д-р Георги Апостолов – Ректор 

понеделник: 13:00 – 14:30 часа

вторник: 13:00 – 14:30 часа

четвъртък: 13:00 – 14.30 часа

проф. д-р Миланка Славова – Заместник-ректор по учебната дейност

понеделник: 9:00 – 10:30 часа

сряда: 9:00 – 10:30 часа

четвъртък: 9:00 – 10:30 часа

доц. д-р Иван Андреев – Заместник-ректор по управление на системата за качество и образованието в ОНС „Доктор“

понеделник: 13:00 – 14:30 часа

вторник: 13:00 – 14:30 часа

сряда: 13:00 – 14:30 часа

доц. д-р Стела Балтова – Заместник-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество 

вторник: 13:00 – 14:30 часа

сряда: 13:00 – 14:30 часа

петък: 13:00 – 14:30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА МВБУ
Повече информация за приемното време на всеки един от преподавателите ни можете да намерите в Информационното табло на платформата за обучение. 

>> Платформа за обучение