Admission and Enrollment Process

Admission and Enrollment Process

След успешно завършена процедура за кандидатстване ще получите на имейла, който сте предоставили за контакт, Регистрационна карта
В деня на класирането ще получите уведомление по имейл за резултатите, покана за записване и необходимите инструкции, които да следвате.
Записването се извършва лично от кандидата, след предварително подготвени документи за записване.