Financial Conditions for Bachelor Students

Financial Conditions for Bachelor Students

Административни такси

Такса за кандидатстване
Таксата за кандидатстване се внася преди да започнете процеса на кандидатстване. Наличието на платежен документ за внесена кандидатстудентска такса е едно от условията за прием на документите за кандидатстване. Таксата не се връща, ако кандидат-студентът се откаже от класиране и записване в бизнес университета.

Такса за записване
Таксата за записване се внася преди да започнете процеса на записване заедно със семестриалната такса за първия семестър. Наличието на платежен документ за внесена такса е едно от условията за прием на документите за записване. Таксата не се връща, ако кандидат-студентът се откаже от обучение в бизнес университета.

Семестриални такси

Семестриалната такса се внася преди началото на учебната година или съответния семестър както следва:
За новоприетите студенти в първи курс на обучение в бакалавърски програми на български език:
• Зимен семестър

Еднократно плащане при записването за студент

Плащане на вноски:
• Първа вноска – при записването за студент
• Втора вноска – краен срок за заплащане до 1 декември

• Летен семестър

Еднократно плащане до 31 януари

Плащане на вноски:
• Първа вноска – краен срок за заплащане до 31 януари
• Втора вноска – краен срок за заплащане до 1 април

За втори, трети и четвърти курс:

• Зимен семестър
Еднократно плащане до 30 септември на текущата година
• Летен семестър
Еднократно плащане до 31 януари.
За повече информация за възможностите за плащане на вноски, моля свържете се с Централна студентска администрация.
Семестриалните такси подлежат на частично връщане при определени условия. 

Отстъпки от семестриалните такси и специални условия

В МВБУ можете да се обучавате при преференциални условия и такси. Ако отговаряте на изискванията за обучение с намалена такса, тя ще бъде вписана в Договора за обучение, който се подписва при записване. Възможно е да са необходими допълнителни документи, с които да докажете, че отговаряте на условията.

Начини за плащане:

• С банкова карта на ПОС терминал в МВБУ при подаване на документи;
• По банков път, чрез електронно банкиране или Easy Pay таксата се внася по банковата сметка на МВБУ;
• Чрез ePay.

Банкова сметка на Международно висше бизнес училище
РАЙФАЙЗЕНБАНК Офис Ботевград
IBAN: BG78RZBB91551089856718
SWIFT BIC: RZBBBGSF
СТУДЕНТСКО КРЕДИТИРАНЕ


Студентските кредити са един от най-удобните инструменти за финансиране на образованието във висше училище.
За възможностите за студентско кредитиране може да научите повече тук.