Forms of Study for PhD Degree

Forms of Study for PhD Degree

Обучение в докторски програми

Обучението за придобиване на образователно-научна степен „доктор“ в Международно висше бизнес училище се осъществява в редовна, задочна и самостоятелна форма.