International Student Mobility

International Student Mobility

Програма Еразъм +

Програма Еразъм + е най-разпознаваемата програма на Европейския съюз, даваща възможност за обучение и практика на студенти и преподаватели в чуждестранни университети, фирма и организации.

Международно висше бизнес училище участва в програма Еразъм от …… година и продължава своята активна дейност в новия програмен период 2021 – 2027 година.

Програма Еразъм + дава възможност на студентите от висши училища да прекарат период на обучение или стаж/практика в друга страна, участничка в програмата.

Целта на програмата е да насърчава социалното включване като подпомага студентите да се възползват от възможностите на образователното, езиковото и културното многообразие в другите европейски страни.
Ежегодно бизнес училището се посещава от чужди преподаватели, студенти и участници в международни събития от партньорски институции.