Admission and Enrollment

Admission and Enrollment

ПРОЦЕДУРИ, СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ

След успешно завършена процедура за кандидатстване, на посочения от кандидат-студента имейл за контакт, в рамките на 3 работни дни, се получава уведомление за класиране и записване.
Записването се извършва персонално от кандидата, след предварително подготвени документи за записване, в нашите административни офиси.