Смeтка на МВБУ в Общинска банка e закрита

01 APRIL 2016

Уважаеми студенти,

Уведомяваме Ви, че банковата сметка на МВБУ в Общинска банка е закрита. За банкови преводи използвайте само банковата сметка в РАЙФАЙЗЕНБАНК.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение