Student Council

Студентски съвет

Събития

По инициатива на Студентския съвет, със съдействието и организационната подкрепа на Центъра за кариерно развитие, ежегодно се планират и провеждат кариерни и мотивационни събития
Научете повече

Структура на студентски съвет

Студентският съвет при Международното висше бизнес е законово установена структура с цел да представлява и защитава общите интереси на студентите и докторантите и да служи като официално призната форма за институционална комуникация между обучаваните и управляващите органи на висшето училище.
Научете повече

Новини

Актуални новини
Научете повече

Контакти

Целта на Студентския съвет към МВБУ е активното включване на студентите в социалния живот на бизнес университета и решаване на проблеми, възникнали в процеса на обучение.
Научете повече