Who is it intended for?

Нашитe прeдимства

Продължаващото обучение е предназначено за всички, които желаят да развият своите професионални и личностни способности.

  • Настоящите студенти на МВБУ и всички учащи се, които желаят да придобият допълнителни или нови знания и квалификации, могат да се възползват от различните курсове и летни училища. Обучението в тях се извършва успоредно с придобиването на бакалавърска или магистърска степен.
  • За специалистите с висше образование, които искат да осъвременят своите натрупани знания и квалификации, предлагаме краткосрочни и дългосрочни курсове и отворени програми.
  • За професионалистите и ръководителите, които желаят да усвоят нови бизнес техники и да намират решения за комплексни бизнес проекти чрез овладяване на нови умения и придобиване на компетенции, разработваме индивидуални вътрешнофирмени обучения.

 

Гъвкавият подход за продължаващо обучение на Международното висше бизнес училище го прави достъпно за всеки.