ERASMUS+ International Student Conference

EРАЗЪМ+ Мeждународна студeнтска конфeрeнция

 “Възможности и предизвикателства пред студентската мобилност”. Международно висше бизнес училище, София, България, 10 Октомври 2019. МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ – БОТЕВГРАД, БЪЛГАРИЯ в академично партньорство с Integrated Business Faculty (IBF), Skopje, North Macedonia Integrated Business Institute (IBI), Skopje, North Macedonia “1 December 1918” University, Alba Iulia, Romania Šiauliai University, Lithuania, through Researchers’ Excellence Network

Има удоволствието да Ви покани на Първата EРАЗЪМ+ международна студентска конференция “Възможности и предизвикателства пред студентската мобилност”, която ще се проведе на 10ти Октомври 2019 г. в Центъра за дистанционно обучение към МВБУ, София, ул. Винсент ван Гог 7.

Основната цел на конференцията е да даде възможност на студенти от страната и чужбина да обсъдят общи проблеми относно програма Еразъм+, да споделят собствения си опит, както и да обсъдят бъдещите възможности на програмата. Студентите се приканват да представят своята гледна точка по отношение на европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие и значението на програма Еразъм+.

Основни тематични направления на конференцията са:

Секция I. Какво е да си Еразъм+ студент?

Секция II. Въздействие и предизвикателства на студентската мобилност

Секция III. Бъдещето на програма Еразъм+

Студентите могат да участват на конференцията по един от следните начини:

  • С доклад:

Докладите трябва да бъдат написани на английски или български език, следвайки модела, който ще намерите по-долу. Очакваният обем на разработките е между 4 и 15 страници. Разработките ще бъдат презентирани от авторите им в деня на конференцията на български или на английски език. Презентациите следва да бъдат в Power point формат и в рамките на 10-15 минути (в зависимост от броя на участниците). Участниците могат да представят своя доклад на място (в сградата на Центъра за дистанционно обучение на МВБУ, която се намира в гр. София, ул. Винсент ван Гог 7) или да участват онлайн. Пълният текст на доклада, по предоставения по-долу шаблон, трябва да се изпрати на следната електронна поща dgeorgieva@ibsedu.bg до 9 октомври 2019 г. Приетите доклади ще бъдат публикувани след сляпо рецензиране в онлайн сборник с ISBN / ISSN, издаден от Международно висше бизнес училище – Ботевград, България.

Научен съвет:

Председател:

Проф. д-р Руслан Пенчев, Ректор, Международно висше бизнес училище

Членове:

Проф. д-р. Теодора Георгиева, Зам. ректор, Международно висше бизнес училище

Проф. д-р ик. н. Соня Милева, Декан, Международно висше бизнес училище

Доц. д-р Стела Балтова, Директор, Център продължаващо обучение, Международно висше бизнес училище

Гл. ас. д-р. Даниела Георгиева, Институционален Еразъм+ координатор, Международно висше бизнес училище

Доц. д-р. Vita Juknevičienė, Šiauliai University, Литва

Доц. д-р. Maria Ureche, Факултет по право и социални науки, “1 December 1918” University, Alba Iulia, Румъния

Проф. д-р.Adrijana Bulevska -Zarikj, Integrated Business Faculty (IBF), Скопие, Северна Македония

Проф. д-р. Krste Shajnoski,Integrated Business Institute (IBI), Скопие, Северна Македония

  •  Без доклад:

Студентите, които искат да участват в конференцията, могат да се присъединят към дискусията на място (в сградата на Центъра за дистанционно обучение на МВБУ) или да участват онлайн.

Всички участници имат възможността да вземат участие в групово занимание (workshop) на тема: „Добре дошли Еразъм+ студенти!“, който ще се проведе след представяне на докладите.

Събитието е отворено и за всеки, който иска да участва в конференцията и груповото занимание (workshop).

Няма такса за участие или публикуване на докладите.

Всички студенти, които искат да вземат участие в някоя от дейностите на събитието следва да попълнят следната регистрационната формаВсички попълнени регистрационни форми трябва да бъдат изпратени онлайн на адрес dgeorgieva@ibsedu.bg.

Желаещите да участват онлайн в конференцията, груповото занимание (workshop) или и двете дейности, ще получат допълнителна информация относно виртуалната връзка, преди датата на събитието, на електронната поща, която са посочилив регистрационната форма.

Моля, не се колебайте да препратите това съобщение на ваши колеги и приятели, които биха могли да проявят интерес. За повече информация, можете да се свържете с нас на: dgeorgieva@ibsedu.bg

Очакваме ви!

Шаблон на доклад

Регистрационна форма

Програма на конференцията