Financial conditions

Финансови условия

ТАКСИ

Международно висше бизнес училище е частна образователна институция.

Не се осъществява прием по държавна поръчка.

Обучението се финансира от студента.

ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Таксата за кандидатстване се внася преди да започнете процесът на кандидатстване. Наличието на платежен документ за внесена кандидатстудентска такса е едно от условията за прием на документите за кандидатстване. Ако кандидат-студентът се откаже от класиране и записване в бизнес университета, таксата не се връща

ВИЖ ПОВЕЧЕ 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

Таксата за записване се внася преди да започнете процесът на записване заедно със семестриалната такса за първи семестър. Наличието на платежен документ за внесена такса е едно от условията за прием на документите за записване. Ако кандидат-студентът се откаже от обучение в университета, таксата не се връща.

ВИЖ ПОВЕЧЕ