Office hours

Office hours

Академично ръководство

В рамките на приемното време на академичното ръководство можете да организирате лична среща – на живо или онлайн – след предварително потвърждение.

проф. д-р Георги Апостолов – Ректор 

Понеделник: 13:00 – 14:30
Вторник: 13:00 – 14:30
Четвъртък: 13:00 – 14:30

доц. д-р Иван Андреев – Заместник-ректор по управление на системата за качество и образованието в ОНС “Доктор”
Понеделник:13:00 – 14:30
Вторник:13:00 – 14:30
Сряда:13:00 – 14:30

доц. д-р Стела Балтова – Заместник-ректор по научноизследователската дейност, международното сътрудничество и проектна дейност
Вторник:12:00 – 13:00
Сряда:14:00 – 15:00
Четвъртък:10:00 – 12:00

доц. д-р Даниела Георгиева – Декан
Вторник:15:30 – 16:30
Сряда:15:00 – 16:00

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА МВБУ
Повече информация за приемното време на всеки един от преподавателите ни можете да намерите в Информационното табло на платформата за обучение. 

>> Платформа за обучение