Membership in International Organizations

International Activity

Membership in International Organizations

МВБУ осигурява своята образователна политика като активен член в международни организации:

NIBS – Network of International Business Schools 

Мрежата от международни бизнес училища включва членове от над 30 държави. Всяко от тези училища е има значим принос за развитието на международното бизнес образование, сътрудничество, програми за академичен обмен на студенти. 

ELA – European Association for Education Law and Policy 

Европейската асоциация за образователни закони и политика е независима асоциация със седалище в Антверпен. Тя има за цел да насърчи напредъка в образованието чрез разработване на образователното законодателство и активно подпомагане на всички усилия за отстояване на образователните права.

GUIDE – Association – Global Universities in Distance Education 

Асоциацията е основана през 2005 година в Рим с цел развиване и подкрепа на международното сътрудничество и дистанционното обучение в световен мащаб.

EDEN – European Distance and E-learning Network 

Европейската мрежа за дистанционно и електронно обучение съществува за споделяне на знания между професионалистите в дистанционното и електронното обучение и за насърчаване на политиката и практиката на дистанционното обучение в цяла Европа и извън нея.

RENET – Researchers’ excellence network

Мрежата за върхови постижения на изследователи (RENET) е създадена в края на 2015 г. Тя се координира от университета Шиауляй, Литва. Свързва изследователи от почти 50 различни институции от 24 страни по света (САЩ, Тайван, Република Корея, Индонезия, Индия, Холандия, Австрия, Италия, Испания, Чехия, Република Словакия, Словения , Хърватия, Румъния, Сърбия, Република Македония, Турция, Полша, Латвия, Беларус, Украйна и Литва).