Предизвикателства пред България в условията на глобализация

Team IBS
Dec 13, 2017

Място

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Зала 3.5

Лектор

Проф. дпн Петко Ганчев