Онлайн работна среща по проект „Приказката на килима”

Team IBS
Oct 22, 2020

На 22.10.2020 г. беше проведена онлайн работна среща по проект „Приказката на килима”, на която взеха участие директорът на Музея на Понишавието в Пирот и членовете на екипа от страна на трите партньора.
Не срещата бяха обсъдени резултатите от работата по Дейност 1 до момента: набиране, обработка и анализ на информация за изготвяне на проучване на килимарските традиции и туристическия потенциал на трансграничния район; попълването на работните карти за събиране на снимков материал; подготвителна работа по изпълнение на част от другите дейности на проекта, предвидени в рамките на второто тримесечие.
Всеки от партньорите коментира в резюме подготовката на тръжните процедури и технически параметри във връзка с предстоящото им изпълнение.
Оживена дискусия предизвика канселираната работна среща с външни експерти, предвидена в края на месеца в гр. Ботевград. Бяха обсъдени варианти за протичане на всички работни срещи и обучения в онлайн формат и възможни промени в план-графика на второто тримесечие във връзка с усложнената обстановка около COVID-19.
В края на работната среща се включи д-р Татяна Димитрова, един от ключовите експерти по разработване на маркетинговите инструменти. Целта беше да се запознае с екипа и да добие представа относно основните параметри на предстоящата ѝ работа.
Срещата мина успешно и всеки един от партньорите пое конкретни ангажименти по изпълнение на текущите задачи по проекта.

 

sreshta_carpet_tale09102020_presentation
Project: