Important Dates

Important Dates

Срокове за депозиране

Крайният срок за депозиране на ръкописи за следващото издание на „Научни трудове” е 30 септември, 2022 г.