Donors

Библиотека

Библиотечно-информационен център на МВБУ

Ежегодно овновяване

Ежегодно библиотечния фонд се обновява със стотици нови заглавия. Най-голям принос за обновяване на библиотечния фонд имат дарителите на книги.