Admin. Management

Административно управление

Администрацията на МВБУ

Администрацията на МВБУ е от съществено значение за изпълнение на мисията на бизнес университета и за осигуряване на организирана и подкрепяща среда за всеки един член на академичната общност.

Изпълнителен директор

• Димитър Димитров – Изпълнителен директор

Централна учебна администрация

Централна учебна администрация подпомага дейностите на ректора и заместник ректорите и се грижи за цялостната организация на учебния процес – прием на кандидат-студентите, обучение и дипломиране, информационно обслужване на студентите.
Нашите специалисти извършват и цялостното административно обслужване на кандидат-студентите и студентите по време на техния престой в университета.

• Цветанка Златанова – Началник отдел ЦУА
• Стела Миланова – Заместник началник отдел ЦУА
• Галина Керемедчийска – Ръководител учебно-методически център ЦДО
• Невена Станева – Административен специалист
• Нели Иванова – Административен специалист

Библиотечно-информационен център

Библиотеката на МВБУ разполага с над 17000 тома с научен, учебен и справочен характер в областта на икономиката, управлението, финансите, правото, счетоводството, туризма, психологията, философията, информатиката и чуждоезиковото обучение и над 20 заглавия от периодични издания, които са съобразени с профила на обучение в бизнес училището.
По време на следването си студентите могат да използват безплатно услугите на Библиотечно-информационния център в Ботевград и София.

• Анелия Монева – Директор

IT отдел
• инж. Велизар Проданов – Директор информационни системи
• инж. Христо Пенков – Мениджър IT център

Финансов отдел
• Мариета Гайдарска – касиер счетоводство
• Ива Иванова – касиер счетоводство

Маркетинг отдел

• Мария Марчева – Маркетинг мениджър

ВИЖ ПОВЕЧЕ – МВБУ /Faculty&Staff – Административно управление