Introduction

МВБУ

Представяне

Образователни степени

В направление икономика, администрация и туризъм

Хабилитирани преподавателя
0 +
Университети и партньорски организации
0 +
Дипломирани студенти
0 +

Международно висше бизнес училище

IBS

Международно висше бизнес училище (IBS) е специализирано частно висше училище, акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерство на образованието на Република България с правото да издава дипломи за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” (BA) и “Магистър”(MBA) и образователна и научна степен “Доктор” (PhD).
Началото на бизнес училището е поставено през 1991 година като Българо-датско училище по търговия, експорт и маркетинг. През 2002 година с указ на Народно събрание е преструктурирано в Международно висше бизнес училище (IBS)- Ботевград.

Целта на МВБУ е да гарантира висококачествено висше бизнес образование и да подготви студентите за активно включване в глобалното общество – като професионалисти и личности.
На първо място за нас са:
Студентите – обучение в малки групи, които гарантират индивидуален подход към всеки студент и изграждането му като личност.
Обучението – иновативни академични програми, които съчетават най-доброто от теорията, практиката и технологиите.
• Практиката – работа по индивидуални и групови проекти, които подготвят студентите за реалната бизнес среда.
Като част от съвременното дигитално общество поставяме студента в центъра на своето собствено обучение. Всеки може да получи достъп до огромно количество знания според своя начин и желание за учене. В МВБУ можете да учите офлайн или онлайн, да се включите в семинари, конференции и събития, които смятате за интересни.