Еразъм + в Рига, Латвия

Екип МВБУ
май 20, 2023

Еразъм+ програмата предостави уникална възможност на гл. ас. д-р Десислава Алексова да опознае историята и културата на Рига, Латвия по време на мобилност за преподаватели в най-големия частен университе в страната Turiba. Тя взе участие и в международна научна конференция на тема „Науката за устойчив живот в здравеопазването“, която се проведе там.

   

Уважавани учени  от цял свят споделиха своите  новаторски изследвания, иновативни решения и най-добри практики за интегриране на устойчивостта в здравната индустрия. Представeните научни изследвания проследиха последните постижения в областта на здравето, инфраструктурата, социалното развитие и културата, като се фокусираха върху ключовите предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени в настоящето и бъдещето в борбата за опазването на околната среда. Бяха разгледани различните измерения на устойчивостта,  практическите инструменти, необходими за оказване на положително въздействие върху околната среда и методите за интегриране на устойчивите решения в личния и професионален живот на хората. Конференцията предостави платформа за вдъхновяващи дискусии и даде възможност на присъстващите да поставят основите на устойчиви инициативи и партньорства в съответните им области. 

        

Участието на д-р Алексова и нейната презентация за устойчивите практики в туризма бяха оценени високо и разкриват  връзката между науката, културата и природата, подчертавайки необходимостта от запазване на околната среда. Нейните научни изследвания ще допринесат за създаването на по-зелено бъдеще за обществото и ще вдъхновят положителни промени, които биха били от полза както за околната среда, така и за благосъстоянието на хората.

За да наблегнат на устойчивото пътуване и да покажат красотата на Рига, която е със статут на световно наследство на ЮНЕСКО, домакините организираха обиколка на града. Изследователите се насладиха на незабравима разходка с лодка по живописните канали, подчертаваща значението на екологичния транспорт и използването му за придвижване до работното място. Те станаха свидетели на хармонията между природата и градското развитие, осъзнавайки в още по-голяма дълбочина запазването на тези деликатни екосистеми.

   

След това обиколката продължи пеша през историческия Стар град на Рига. Участниците се върнаха назад във времето с посещение на прочутия латвийски военен музей, предлагащ трогателно напомняне за значението на мира и необходимостта от устойчиви практики във всички аспекти на живота. Част от другите архитектурни перли, с които се запознаха, са Рижският замък и Рижската катедрала.